Legea 176/2010 privind integritatea ├«n exercitarea func╚Ťiilor ╚Öi demnit─â╚Ťilor publice……..

CAPITOLUL I

Declararea averii ┼či a intereselor

ART. 1

Dispozi┼úiile prezentei legi se aplic─â urm─âtoarelor categorii de persoane, care au obliga┼úia declar─ârii averii ┼či a intereselor:…………

(1).ale┼čii locali;

(2).persoanele cu func┼úii de conducere ┼či de control, precum ┼či func┼úionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n cadrul tuturor autorit─â┼úilor publice centrale ori locale sau, dup─â caz, ├«n cadrul tuturor institu┼úiilor publice;

(3).persoanele cu func┼úii de conducere ┼či de control din cadrul unit─â┼úilor sistemului de ├«nv─â┼ú─âm├ónt de stat ┼či unit─â┼úilor de stat din sistemul de s─ân─âtate public─â;

(4).personalul institu┼úiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munc─â, implicat ├«n realizarea procesului de privatizare, precum ┼či personalul institu┼úiilor ┼či autorit─â┼úilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munc─â, care administreaz─â sau implementeaz─â programe ori proiecte finan┼úate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

ART. 3

(1).Declara┼úiile de avere ┼či declara┼úiile de interese reprezint─â acte personale, put├ónd fi rectificate numai ├«n condi┼úiile prev─âzute de prezenta lege.

(2).Declara┼úiile de avere se fac ├«n scris, pe propria r─âspundere, ┼či cuprind drepturile ┼či obliga┼úiile declarantului, ale so┼úului/so┼úiei, precum ┼či ale copiilor afla┼úi ├«n ├«ntre┼úinere, potrivit anexei nr. 1.

(3).Declara┼úiile de interese se fac ├«n scris, pe propria r─âspundere, ┼či cuprind func┼úiile ┼či activit─â┼úile prev─âzute ├«n anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele m─âsuri pentru asigurarea transparen┼úei ├«n exercitarea demnit─â┼úilor publice, a func┼úiilor publice ┼či ├«n mediul de afaceri, prevenirea ┼či sanc┼úionarea corup┼úiei, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

ART. 4

(1).Declara┼úiile de avere ┼či declara┼úiile de interese se depun ├«n termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii ├«n func┼úie ori de la data ├«nceperii activit─â┼úii.

(2).Persoanele prev─âzute de prezenta lege au obliga┼úia s─â depun─â sau s─â actualizeze declara┼úiile de avere ┼či declara┼úiile de interese anual, cel mai t├órziu la data de 15 iunie. Declara┼úiile de avere se ├«ntocmesc dup─â cum urmeaz─â: pentru anul fiscal anterior ├«ncheiat la 31 decembrie, ├«n cazul veniturilor, respectiv situa┼úia la data declar─ârii pentru celelalte capitole din declara┼úie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerci┼úiul func┼úiei sau al demnit─â┼úii publice pentru o perioad─â ce acoper─â integral un an fiscal vor actualiza declara┼úiile ├«n termen de 30 de zile de la data ├«ncet─ârii suspend─ârii.

(3).├Än termen de cel mult 30 de zile de la data ├«ncheierii mandatului sau a ├«ncet─ârii activit─â┼úii, persoanele prev─âzute de prezenta lege au obliga┼úia s─â depun─â noi declara┼úii de avere ┼či declara┼úii de interese.

(4)├Än termen de 30 de zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obliga┼úia de a depune declara┼úia de avere ┼či declara┼úia de interese, ┼či pentru care prezenta lege stabile┼čte aceast─â obliga┼úie, trebuie s─â depun─â aceste declara┼úii, potrivit legii.

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali………

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.

ART. 2

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata.

(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

………………………………

FORMULARE

Declara╚Ťii Avere / Declaratii Interese
PRIMAR SI VICEPRIMAR
NUME SI PRENUME AVERE 2021 INTERESE 2021 AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE 2019 INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Chiri╚Ť─â F─ânel-GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mircescu MirceaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
CONSILIERI LOCALI IANCA
NUME SI PRENUME AVERE 2021INTERESE 2021 AVERE 2020INTERESE 2020AVERE 2019 INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Alexe RadelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Bicoiu Iuliana DoinitaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Cazacu MirelaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciortan Romeo Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciuca┼ču ViorelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dragomir Liviu Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Grozea EmilianDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Lupu Florea Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Manole IonelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mitrea ╚śtefan MarcelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mosescu IonelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Petrea Stefan Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Pisica DanutDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Priceputu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
St─ânculescu Radian Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Vlad Relu Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI
NUME SI PRENUME AVERE 2021 INTERESE 2021 AVERE 2020 INTERESE 2020AVERE 2019INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Barbu Marius ValentinDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
B─ârbieru Costic─âDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Bercaru Andra-NicoletaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Bosoi Vasile Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Camen╚Ťu Didina Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Caraman S─ândelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Caraman Emilia Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciucașu Valerica Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciuc─â GheorgheDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciuc─â MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Condrut LenutaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dedu ViorelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dan MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dog─ârescu MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dumitrache AncaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Fatu Simona Andreea Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Gavrilescu Rali╚ŤaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Hrinca CristinaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Leca GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mosor Costic─âDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu DorinaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu Lauren╚ŤiuDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Sp─âtaru TiberiuDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Sterian AlexandruDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Stoica AnișoaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Teis GheorgheDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Toader GeorgetaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mucea DumitruDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Statache GabrielDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
CONSILIERI LOCALI INACTIVI
Anghelache Mariana LuminitaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Chiru Daniel Ernest Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ungureanu CatalinDeclaratie avereDeclaratie interese
Sterpu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Alexe MariaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Paduret MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Antonescu MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Badea CristianDeclaratie avereDeclaratie interese
Balt─â Eugeniu Declaratie avereDeclaratie interese
B─âlu╚Ť─â F─ânel Declaratie avereDeclaratie interese
D─ân─âil─â Dorian Declaratie avereDeclaratie interese
Mitache Gicu Declaratie avereDeclaratie interese
Moldoveanu BădiţăDeclaratie avereDeclaratie interese
Munteanu Ani Declaratie avereDeclaratie interese
Negoi╚Ť─â Valeriu Declaratie avereDeclaratie interese
Popescu Vasilica Declaratie avereDeclaratie interese
Zamfir Nicu Declaratie avereDeclaratie interese
Popa Doru Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Florin Niculae Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Ioan Declaratie avereDeclaratie interese
Georgescu FlorinDeclaratie avereDeclaratie interese
Spânu Mariana Declaratie avereDeclaratie interese
Pârvan MarianDeclaratie avereDeclaratie interese
Racu ┼×tefanDeclaratie avereDeclaratie interese
Epureanu Ionel
(Consilier Jude╚Ťean)
Declaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI INACTIVI
Turcu GeorgianaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Florea RodicaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Jalb─â S─ândelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Trufasu Claudia Declaratie avereDeclaratie interese
Balaban MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Barbu ConstantaDeclaratie avereDeclaratie interese
Fasole Florin FlorinelDeclaratie avereDeclaratie interese
Ho╚Ťescu ElenaDeclaratie avereDeclaratie interese
Lungu ValericaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mălâia SilvicaDeclaratie avereDeclaratie interese
Petre ChiricaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianaDeclaratie avereDeclaratie interese
Gr─âdinaru MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Ochian StancaDeclaratie avereDeclaratie interese
Olaru LaurentiuDeclaratie avereDeclaratie interese