Go to Top

Declarații Avere/Interese/Raport Activitate

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice……..

CAPITOLUL I

Declararea averii şi a intereselor

ART. 1

Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:…………

(1).aleşii locali;

(2).persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

(3).persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

(4).personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

ART. 3

(1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2).Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.

(3).Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

(1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(2).Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

(3).În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.

(4)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali………

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.

ART. 2

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata.

(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

………………………………

FORMULARE

Declarații Avere / Declaratii IntereseRAPORT DE ACTIVITATE
PRIMAR SI VICEPRIMAR
NUME SI PRENUMEDECLARATII AVEREDECLARATII INTERESE
Chiriță Fănel-GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Mircescu MirceaDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
CONSILIERI LOCALI IANCA
NUME SI PRENUMEDECLARATII AVEREDECLARATII INTERESERAPORT DE ACTIVITATE
Alexe MariaDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Anghelache Mariana LuminitaDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Bicoiu Iuliana DoinitaDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Cazacu MirelaDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Chiru Daniel Ernest Declaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Ciucaşu ViorelDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Dragomir Liviu Declaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Lupu Florea Declaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Mitrea Ștefan MarcelDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Mosescu IonelDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Paduret MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Pisica DanutDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Priceputu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Stănculescu Radian Declaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Sterpu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseRaport activitate
Ungureanu CatalinDeclaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI
NUME SI PRENUMEDECLARATII AVEREDECLARATII INTERESE
Barbu Marius ValentinDeclaratie avereDeclaratie interese
Bărbieru CosticăDeclaratie avereDeclaratie interese
Bercaru Andra-NicoletaDeclaratie avereDeclaratie interese
Bosoi Vasile Declaratie avereDeclaratie interese
Caraman SăndelDeclaratie avereDeclaratie interese
Caraman Emilia Declaratie avereDeclaratie interese
Ciucașu Valerica Declaratie avereDeclaratie interese
Ciucă GheorgheDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciucă MioaraDeclaratie avereDeclaratie interese
Condrut LenutaDeclaratie avereDeclaratie interese
Dedu ViorelDeclaratie avereDeclaratie interese
Dan MioaraDeclaratie avereDeclaratie interese
Dogărescu MioaraDeclaratie avereDeclaratie interese
Dumitrache AncaDeclaratie avereDeclaratie interese
Florea RodicaDeclaratie avereDeclaratie interese
Gavrilescu RalițaDeclaratie avereDeclaratie interese
Hrinca CristinaDeclaratie avereDeclaratie interese
Leca GeorgeDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianDeclaratie avereDeclaratie interese
Mosor CosticăDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu DorinaDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu LaurențiuDeclaratie avereDeclaratie interese
Spătaru TiberiuDeclaratie avereDeclaratie interese
Sterian AlexandruDeclaratie avereDeclaratie interese
Stoica AnișoaraDeclaratie avereDeclaratie interese
Teis GheorgheDeclaratie avereDeclaratie interese
Toader GeorgetaDeclaratie avereDeclaratie interese
Trufasu Claudia Declaratie avereDeclaratie interese
Mucea DumitruDeclaratie avereDeclaratie interese
Statache GabrielDeclaratie avereDeclaratie interese
Turcu GeorgianaDeclaratie avereDeclaratie interese
Jalbă SăndelDeclaratie avereDeclaratie interese
CONSILIERI LOCALI INACTIVI
Antonescu MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Badea CristianDeclaratie avereDeclaratie interese
Baltă Eugeniu Declaratie avereDeclaratie interese
Băluță Fănel Declaratie avereDeclaratie interese
Dănăilă Dorian Declaratie avereDeclaratie interese
Mitache Gicu Declaratie avereDeclaratie interese
Moldoveanu BădiţăDeclaratie avereDeclaratie interese
Munteanu Ani Declaratie avereDeclaratie interese
Negoiță Valeriu Declaratie avereDeclaratie interese
Popescu Vasilica Declaratie avereDeclaratie interese
Zamfir Nicu Declaratie avereDeclaratie interese
Popa Doru Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Florin Niculae Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Ioan Declaratie avereDeclaratie interese
Georgescu FlorinDeclaratie avereDeclaratie interese
Spânu Mariana Declaratie avereDeclaratie interese
Pârvan MarianDeclaratie avereDeclaratie interese
Racu ŞtefanDeclaratie avereDeclaratie interese
Epureanu Ionel
(Consilier Județean)
Declaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI INACTIVI
Balaban MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Barbu ConstantaDeclaratie avereDeclaratie interese
Fasole Florin FlorinelDeclaratie avereDeclaratie interese
Hoțescu ElenaDeclaratie avereDeclaratie interese
Lungu ValericaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mălâia SilvicaDeclaratie avereDeclaratie interese
Petre ChiricaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianaDeclaratie avereDeclaratie interese
Grădinaru MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Ochian StancaDeclaratie avereDeclaratie interese
Olaru LaurentiuDeclaratie avereDeclaratie interese
Skip to content