ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CA URMAREA EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA SERVICIUL DE EVIDEN╚Ü─é A POPULA╚ÜIEI (anexa 11 din HG nr. 1375/2006)
 • CERTIFICAT DE NA╚śTERE (original ╚Öi copie)
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI, unde este cazul
 • CERTIFICAT DE C─éS─éTORIE (original ╚Öi copie, dup─â caz)
 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie)
 • PROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa ┬á(anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE CU TERMENUL DE VALABILITATE EXPIRAT
 • HOT─éR├éREA DE DIVOR┼ó R─éMAS─é DEFINITIV─é ┼×I IREVOCABIL─é, ACOLO UNDE ESTE CAZUL – ORIGINAL ┼×I COPIE
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA 14 ANI

 • MINORUL SE VA PREZENTA LA GHI╚śEU ├ÄNSO╚ÜIT DE UN P─éRINTE SAU REPREZENTANTUL S─éU LEGAL
 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA GHI╚śEU (anexa 1);
 • CERTIFICATUL DE NA╚śTERE AL COPILULUI, (ORIGINAL ╚śI COPIE)
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE P─éRIN╚ÜILOR SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL
 • CERTIFICATUL DE C─éS─éTORIE AL P─éRINTILOR (original ╚Öi copie)
 • ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA REPREZENTANTULUI LEGAL
 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie)
 • HOT─éR├éREA DE DIVOR┼ó R─éMAS─é DEFINITIV─é ┼×I IREVOCABIL─é, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (ORIGINAL ╚śI COPIE)
 • PROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa┬á┬á(anexa 12)
 • HOTAR├éREA DE DIVORT A PARINTILOR, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (ORIGINAL ╚śI COPIE)
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A CĂSĂTORIEI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA GHI╚śEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NA╚śTERE (original ╚Öi copie) ;
 • CERTIFICAT DE C─éS─éTORIE (original ╚Öi copie) ;
 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie);
 • PROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE (├«n care s─â fie aplicat─â ╚Ötampila de la starea civil─â cu schimbarea numelui);
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A DIVORȚULUI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA GHI╚śEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NA╚śTERE (original ╚Öi copie)
 • HOT─éR├éREA DE DIVOR╚Ü R─éMAS─é DEFINITIV─é SAU CERTIFICATUL DE DIVOR╚Ü (ORIGINAL ╚śI COPIE)
 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie)
 • PROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA GHI╚śEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NA╚śTERE (original ╚Öi copie)
 • CERTIFICAT DE C─éS─éTORIE (original ╚Öi copie, unde este cazul)
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI, unde este cazul
 • HOT─éR├éREA DE DIVOR╚Ü R─éMAS─é DEFINITIV─é (original ╚Öi copie, unde este cazul)
 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie)
 • ┬áPROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa┬á┬á (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RE╚śEDIN╚ÜEI:

 • ACTUL DE SPA╚ÜIU (original ╚Öi copie)
 • PROPRIETARUL SPA╚ÜIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHI╚śEU DECLARA╚ÜIA DE PRIMIRE ├ÄN SPA╚ÜIU
 • VIZA ADMINISTRATORULUI LOCULUI DE CAZARE ├ÄN COMUN PENTRU STABILIREA RE╚śEDIN╚ÜEI
 • CERERE TIP

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

 • ┬áCET─é╚ÜEANUL NU POSED─é TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBER─éRII C─éR╚ÜII DE IDENTITATE;
 • ┬áSOLICITANTUL LOCUIE╚śTE ├ÄNTR-UN IMOBIL AFLAT ├ÄN LITIGIU;
 • ┬áC├éND NU FUNC╚ÜIONEAZ─é ECHIPAMENTELE DE PRODUCERE A C─éR╚ÜILOR DE IDENTITATE;
 • ┬áCET─é╚ÜENILOR ROM├éNI DOMICILIA╚ÜI ├ÄN STR─éIN─éTATE, CARE DORESC S─é INTRE ├ÄN POSESIA UNEI C─éR╚ÜI DE IDENTITATE PROVIZORII, ├ÄN CARE S─é FIE ├ÄNSCRIS─é RE╚śEDIN╚ÜA DIN ROM├éNIA, UNDE LOCUIESC TEMPORAR.
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII PROVIZORII DE IDENTITATE:
 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZ─é LA GHI╚śEU (anexa 11)
 • DOCUMENTELE PE CARE LE POATE PREZENTA, DIN CATEGORIA CELOR CU CARE POTRIVIT LEGII SE POATE FACE DOVADA NUMELUI, ST─éRII CIVILE, CET─é╚ÜENIEI, A DOMICILIULUI (original ╚Öi copie);
 • 3 FOTOGRAFII 3/4 cm, CU BANDA ALBA DE 7 mm LA BAZ─é;
 • UN DOCUMENT CU POZ─é PENTRU ATESTAREA IDENTIT─é╚ÜII (livret militar, permis, diplom─â, pa╚Öaport, etc.)
 • CONTRAVALOAREA NOII C─éR╚ÜI DE IDENTITATE SE ACHIT─é LA CASIERIA PRIM─éRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE CET─é╚ÜENILOR ROM├éNI CU DOMICILIUL ├ÄN STR─éIN─éTATE CARE DORESC S─é-╚śI SCHIMBE DOMICILIUL ├ÄN ROM├éNIA:

 • PA╚śAPORT ROM├éNESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI CERTIFICATUL CONSTATATOR PRIVIND DOB├éNDIREA CET─é╚ÜENIEI ROM├éNE
 • ACTUL DE IDENTITATE ELIBERAT DE AUTORIT─é╚ÜILE STR─éINE ╚śI/SAU PA╚śAPORTUL ELIBERATE DE AUTORIT─é╚ÜILE STR─éINE (original ╚Öi copie)
 • CERTIFICATELE DE STARE CIVIL─é EMISE DE AUTORIT─é╚ÜILE ROM├éNE
 • CERERE TIP (anexa 15)
 • CONTRAVALOAREA C─éRTII DE IDENTITATE
 • CERTIFICATELE DE NA╚śTERE ALE COPIILOR CU V├éRSTA MAI MIC─é DE 14 ANI (original ╚Öi copie)

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII/REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

 • CERTIFICATUL CONSTATOR AL CET─é┼óENIEI ROM├éNE ORIGINAL ┼×I 2 COPII
 • CERTIFICATELE DE STARE CIVIL─é ROM├éNE┼×TI ALE SOLICITANTULUI (nastere, casatorie daca este cazul) ORIGINAL ┼×I COPIE
 • CERTIFICATELE DE NA┼×TERE ROM├éNE┼×TI ALE COPIILOR CU V├éRSTA MAI MIC├é DE 14 ANI (original ╚Öi copie)
 • DOCUMENTUL CARE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (original ╚Öi copie)
 • UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE, CU CARE SOLICITANTUL FACE DOVAD─é IDENTIT─é┼óII, RESPECTIV: PA┼×APORT, PERMIS DE CONDUCERE SAU ACT DE IDENTITATE STR─éIN(original ╚Öi copie)
 • CONTRAVALOAREA C─éR┼óII DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA TAXEI EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE

 • certificatul medical constatator al na┼čterii;
 • actul de identitate al mamei;
 • actul de identitate al declarantului;
 • certificatul de c─âs─âtorie al p─ârin┼úilor copilului dac─â ace┼čtia sunt c─âs─âtori┼úi;
 • certificatul de na┼čtere al mamei ├«n cazul ├«n care nu este c─âs─âtorit─â;

Si dupa caz:

 • declara┼úia de recunoa┼čtere a copilului, semnat─â de ambii p─ârin┼úi, dac─â ace┼čtia nu sunt c─âs─âtori┼úi;
 • declara┼úia cu privire la nume, semnat─â de ambii p─ârin┼úi, ├«n cazul ├«n care ace┼čtia sunt c─âs─âtori┼úi, dar au nume de familie diferite;
 • declara┼úia ambilor p─ârin┼úilor cu privire la nume, atunci cand au ales altul dec├ót cel trecut ├«n certificatul de constatare a na┼čterii;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele pe care ├«l prime┼čte copilul ├«n situa┼úii speciale;
 • aprobarea primarului dat─â pe declara┼úia scris─â c├ónd ├«nregistrarea copilului se face peste termenul de 15 zile ┼či p├ón─â la ├«mplinirea unui an;
 • sentin┼úa judec─âtoreasc─â de ├«nregistrare a na┼čterii c├ónd copilul a ├«mplinit v├órsta de 1 an;
 • sentin┼úa judec─âtoreasc─â de ├«nregistrare a na┼čterii copilului n─âscut ├«n str─âinatate ├«n cazul ├«n care nu a fost ├«nregistrat nici la oficiul consular rom├ón ┼či nici la autorit─â┼úile statului respectiv ori a fost ├«nregistrat cu date nereale, ├«nso┼úit─â de dovada eliberat─â de c─âtre Direc┼úia General─â de Eviden┼ú─â a Popula┼úiei, din care s─â rezulte c─â s-au facut verificarile necesare.

INREGISTRAREA ACTULUI DE CASATORIE

Acte ├«n original ┼či copii, traduse ┼či legalizate ori certificate de ofi┼úerul de stare civil─â din care s─â rezulte desfacerea casatoriei anterioare, dac─â este cazul, cum ar fi:

a) certificate de deces al fostului soţ;

b) certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada 1951-1960);

c) certificatul de na┼čtere sau de c─âs─âtorie cu men┼úiunea de desfacere a c─âs─âtoriei;

d) sentin┼úa de divor┼ú r─âmas─â definitiv─â ┼či irevocabil─â pentru divor┼úurile pronun┼úate ├«ntre 08.10.1966 ┼či 31.07.1974, cu men┼úiunea c─â s-a ├«nscris divor┼úul pe actul de c─âs─âtorie ├«n termen de 60 de zile de la pronun┼úare; ┼či dup caz:

 • aprobarea primarului pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«n afara sediului primariei;
 • aprobarea primarului pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«nainte de termenul legal;
 • aprobarea primarului Municipiului Bucure┼čti ├«n cazul existen┼úei unor impedimente rezultate din condi┼úiile de v├órst─â sau rudenie;
 • dovada eliberat─â ori autentificat─â de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate ├«n Rom├ónia ├«n cazul c─âs─âtoriei unui cet─â┼úean str─âin din care s─â rezulte c─â sunt ├«ndeplinite condi┼úiile de fond cerute de legea sa national─â pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei;
 • declara┼úia notarial─â a cet─â┼úeanului apatrid sau str─âin din care s─â rezulte c─â sunt ├«ndeplinite toate condi┼úiile cerute de legea sa na┼úional─â pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«n cazul ├«n care pentru statul respectiv nu exist─â misiune diplomatic─â sau oficiu consular acreditat ├«n Rom├ónia;
 • prezentarea autoriza┼úiei traduc─âtorului sau interpretului ├«n cazul c─âs─âtoriei cet─â┼úenilor str─âini care nu cunosc limba rom├ón─â sau a surdomu┼úilor;
 • aprobarea ministrului ap─âr─ârii na┼úionale, a ministrului administra┼úiei ┼či internelor, a ministrului de justi┼úie ori a conducatorilor serviciilor ap─âr─ârii ┼či siguran┼úei na┼úionale, ├«n cazul c─âs─âtoriei cadrelor militare active cu cet─â┼úean apatrid sau str─âin (care nu are exclusiv cet─â┼úenia rom├ón─â).

INREGISTRAREA ACTULUI DE DECES

 • certificatul medical constatator al decesului;
 • actul de identitate al celui decedat;
 • certificatul de na┼čtere;
 • livretul militar sau adeverin┼úa de recrutare pentru persoanele supuse obliga┼úiilor militare;
 • actul de identitate al declarantului;

Si dupa caz:

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI ABANDONAT IN SPITAL

 • referatul reprezentantului autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei ├«n raza c─âreia a fost abandonat copilul;
 • certificatul medical constatator al na┼čterii;
 • procesul verbal ├«ncheiat de politie, conduc─âtorul unit─â┼úii sanitare ┼či reprezentantul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele de familie ┼či prenumele copilului, dac─â acestea nu se cunosc

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI GASIT

 • declara┼úia scris─â a persoanei care l-a g─âsit ori referatul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei ├«n raza c─âreia a fost g─âsit copilul;
 • procesul verbal ├«ntocmit de poli┼úie, medic ┼či reprezentantul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele de familie ┼či prenumele copilului.

INSCRIEREA MENTIUNILOR DE SCHIMBARE A NUMELUI IN REGISTRELE DE STARE CIVILA

 • decizia de schimbare a numelui;
 • cerere (├«n cazul cet─â┼úenilor care ├«┼či schimb─â numele ├«n str─âinatate);
 • cerere privind aprobarea primarului pentru ├«nscrierea men┼úiunilor de schimbare a numelui titularului ┼či al p─ârin┼úilor c├ónd actul a fost scris ├«n alt─â limb─â dec├ót cea matern─â ori cu ortografia altei limbi ┼či eliberarea certificatelor ca urmare a ├«nscrierii acestei men┼úiuni;
 • certificate de stare civil─â

INSCRIEREA SCHIMBARII NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Si dupa caz:

 • certificate de c─âs─âtorie ┼či copie legalizat─â;
 • certificate de na┼čtere ale copiilor minori ┼či copii legalizate;
 • alte decizii de schimbare a numelui, dac─â au existat, ale titularului sau ale p─ârintilor;
 • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de schimbare a sexului;
 • consim┼ú─âm├óntul unuia dintre p─ârinti cu privire la schimbarea numelui copilului minor c├ónd este cerut─â de c─âtre celalalt p─ârinte;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorit─â┼úii tutelare c├ónd p─ârin┼úii nu se ├«n┼úeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
 • consim┼ú─âm├óntul dat ├«n forma autentic─â al celuilalt so┼ú ├«n cazul schimb─ârii numelui de familie comun purtat ├«n timpul c─âs─âtoriei;
 • ├«ncuviin┼úarea autorit─â┼úii tutelare, c├ónd cererea de schimbare de nume este f─âcuta de c─âtre tutore;
 • orice alte documente ├«n sprijinul cererii;
 • taxa extrajudiciar─â de timbru;

ACTE NECESARE PRIVIND ├ÄNSCRIEREA MEN┼óIUNII SCHIMB─éRII DE NUME /PRENUME PENTRU CET─é┼óENII CARE ┼×I-AU SCHIMBAT NUMELE ├ÄN STR─éINATATE:

 • cerere;
 • certificate de schimbare a numelui / prenumelui eliberat de autorit─â┼úile altui stat;
 • copie xerox;
 • traducere legalizat─â a certificatului de schimbare a numelui;
 • certificate de stare civil─â (├«n original ┼či copii legalizate).

RECONSTITUIREA SI INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTELOR DE STARE CIVILA

 • cerere tip;
 • dovad─â din care s─â rezulte c─â actul de stare civil─â nu a fost ├«ntocmit sau c─â registrul de stare civil─â a fost pierdut ori distrus;
 • orice alte acte doveditoare ├«n sprijinul cererii;
 • avizul Serviciului de Eviden┼ú─â Informatizat─â a Persoanei;
 • dispozi┼úia primarului asupra ├«nregistrarii actului;
 • actul de identitate.

ELIBERAREA LIVRETELOR DE FAMILIE LA CERERE

  • cerere;
  • actele de identitate ale so┼úilor ├«n original ┼či copii xerox;
  • certificatul de c─âs─âtorie ├«n original ┼či copie xerox;
  • certificatele de na┼čtere ale copiilor ├«n original ┼či copii xerox;
  • ┼či dupa caz:
  • actele de identitate ale copiilor ├«n original ┼či copii xerox;
  • certificatul de deces al unuia dintre so┼úi sau copii ├«n original ┼či copie xerox;
  • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de divor┼ú;
  • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de adop┼úie;
  • orice document care atest─â modificarea rela┼úiilor de autoritate parental─â, ├«ncredin┼úare sau plasament familial al copiilor;
  • cerere pentru completarea livretului de familie ├«n cazul na┼čterii unui alt copil;
  • cerere pentru actualizarea datelor de familie ca urmare a divor┼úului, schimb─ârii numelui, modificarea rela┼úiilor parentale, etc..
Nr.crtFormulareDocument
1.Inregistrarea actului de adopţieDocument
2.Cerere tip de eliberare duplicate dup─â certificate pierdute, furate ori distruseDocument
3.Cerere tip pentru eliberarea dovezilorDocument
4.├Änscrierea men┼úiunilor privind recunoa┼čterea paternit─â┼úiiDocument
5.Transcrierea actelor încheiate în străinătateDocument

FORMULARE – IMPOZITE SI TAXE

Nr. crtFORMULARE 
1Cerere privind avizarea constructiilor specialeDocument
2Certificat privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridiceDocument
3Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fiziceDocument
4Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri - persoane juridiceDocument
5Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe teren -persoane fiziceDocument
6Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe teren - persoane juridiceDocument
7Declaratie de impunere privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport - persoane fiziceDocument
8Declaratie de impunere privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport - persoane juridiceDocument
9Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transportDocument
10 Declaratie decont de impunere privind taxa hotelieraDocument
11Declaratie de impunere cu privire la taxa privind exploatrea masinilor si utiliajelor in scopul obtinerii de venitDocument
12Declaratie privind taxa pe reclama si publicitateDocument
13 Declaratie speciala de impunere privind impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fiziceDocument
14 Regulament pentru ├«nregistrarea ┼či eviden┼úierea vehiculelor / utilajelor care nu sunt supuse ├«nmatricul─ârii conform Codului RutierDocument

FORMULARE / CERERI – URBANISM

FORMULARE / CERERI
CERERE - Fose SepticeDocument
CERERE - pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţareDocument
CERERE - pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţareDocument
CERERE - pentru emiterea certificatului de urbanismDocument
CERERE - pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanismDocument
COMUNICARE - privind începerea execuţiei lucrărilorDocument
COMUNICARE - privind încheierea execuţiei lucrărilorDocument
Model pentru panou de identificare a investitieiDocument
DECLARATIA - privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire/desfiintareDocument
COMUNICARE - privind începerea execuţiei lucrărilor ISCDocument
COMUNICARE - privind încheierea execuţiei lucrărilor ISC Document
CERERE - pentru eliberarea certificatului de atestarea edificarii/extinderii/desfiintarii constructieiDocument

REGISTRU AGRICOL

DOCUMENTE- APIA

Nr.crtDenumire Document
1Acte necesare eliber─ârii adeverin╚Ťei APIA Document
2Cerere/Declaratie pentru completarea/modificarea/eliberarea datelor din registru agricol Document
3Tabel nominal contracte arenda Document
4Tabel propriet─â╚Ťi Document
5Comunicat de presa - 14 martie 2020Document
6Comunicat Primar - 6 aprilie 2020Document

ATESTAT / CARNET DE PRODUCATOR

Nr.crtDenumire Document
1Model - Carnet de comercializare a produselor Document
2Cerere - Atestat de producator Document
3Cerere - Carnet de comercializareDocument
4Model - Atestat de producator Document
5Model - Proces verbal eliberare atestat producator si carnet comercializareDocument
6Termen eliberare atestat producator si carnet comercializareDocument

DOCUMENTE / TERMENE / AMENZI

Nr.crtDenumire Document
1Acte necesare înscrierii in registru agricol - persoane fizice Document
2Acte necesare înscrierii in registru agricol - persoane juridice Document
3Cerere de eliberare pentru alte tipuri de adeverinte Document
4Cine trebuie s─â declare datele la Registrul AgricolDocument
5Ce date trebuie declarate la Registrul AgricolDocument
6Termene pentru declararea datelor la registrul agricolDocument
7Amenzi pentru nedeclararea datelor la registrul agricolDocument