Go to Top

Impozite si Taxe

Nr. crtFORMULARE 
1.HCL 56/2015Document
2.Anexa nr. 1Document
3.Anexa nr. 2Document
4.Anexa nr. 3Document
5.Cerere privind avizarea constructiilor specialeDocument
6.Certificat privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridiceDocument
7.Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fiziceDocument
8.Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri - persoane juridiceDocument
9.Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe teren -persoane fiziceDocument
10.Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe teren - persoane juridiceDocument
11.Declaratie de impunere privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport - persoane fiziceDocument
12.Declaratie de impunere privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport - persoane juridiceDocument
13.Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transportDocument
14. Declaratie decont de impunere privind taxa hotelieraDocument
15.Declaratie de impunere cu privire la taxa privind exploatrea masinilor si utiliajelor in scopul obtinerii de venitDocument
16.Declaratie privind taxa pe reclama si publicitateDocument
17. Declaratie speciala de impunere privind impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fiziceDocument
18. Regulament pentru înregistrarea şi evidenţierea vehiculelor / utilajelor care nu sunt supuse înmatriculării conform Codului RutierDocument