INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE

 • certificatul medical constatator al na┼čterii;
 • actul de identitate al mamei;
 • actul de identitate al declarantului;
 • certificatul de c─âs─âtorie al p─ârin┼úilor copilului dac─â ace┼čtia sunt c─âs─âtori┼úi;
 • certificatul de na┼čtere al mamei ├«n cazul ├«n care nu este c─âs─âtorit─â;

Si dupa caz:

 • declara┼úia de recunoa┼čtere a copilului, semnat─â de ambii p─ârin┼úi, dac─â ace┼čtia nu sunt c─âs─âtori┼úi;
 • declara┼úia cu privire la nume, semnat─â de ambii p─ârin┼úi, ├«n cazul ├«n care ace┼čtia sunt c─âs─âtori┼úi, dar au nume de familie diferite;
 • declara┼úia ambilor p─ârin┼úilor cu privire la nume, atunci cand au ales altul dec├ót cel trecut ├«n certificatul de constatare a na┼čterii;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele pe care ├«l prime┼čte copilul ├«n situa┼úii speciale;
 • aprobarea primarului dat─â pe declara┼úia scris─â c├ónd ├«nregistrarea copilului se face peste termenul de 15 zile ┼či p├ón─â la ├«mplinirea unui an;
 • sentin┼úa judec─âtoreasc─â de ├«nregistrare a na┼čterii c├ónd copilul a ├«mplinit v├órsta de 1 an;
 • sentin┼úa judec─âtoreasc─â de ├«nregistrare a na┼čterii copilului n─âscut ├«n str─âinatate ├«n cazul ├«n care nu a fost ├«nregistrat nici la oficiul consular rom├ón ┼či nici la autorit─â┼úile statului respectiv ori a fost ├«nregistrat cu date nereale, ├«nso┼úit─â de dovada eliberat─â de c─âtre Direc┼úia General─â de Eviden┼ú─â a Popula┼úiei, din care s─â rezulte c─â s-au facut verificarile necesare.

INREGISTRAREA ACTULUI DE CASATORIE

Acte ├«n original ┼či copii, traduse ┼či legalizate ori certificate de ofi┼úerul de stare civil─â din care s─â rezulte desfacerea casatoriei anterioare, dac─â este cazul, cum ar fi:

a) certificate de deces al fostului soţ;

b) certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada 1951-1960);

c) certificatul de na┼čtere sau de c─âs─âtorie cu men┼úiunea de desfacere a c─âs─âtoriei;

d) sentin┼úa de divor┼ú r─âmas─â definitiv─â ┼či irevocabil─â pentru divor┼úurile pronun┼úate ├«ntre 08.10.1966 ┼či 31.07.1974, cu men┼úiunea c─â s-a ├«nscris divor┼úul pe actul de c─âs─âtorie ├«n termen de 60 de zile de la pronun┼úare; ┼či dup caz:

 • aprobarea primarului pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«n afara sediului primariei;
 • aprobarea primarului pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«nainte de termenul legal;
 • aprobarea primarului Municipiului Bucure┼čti ├«n cazul existen┼úei unor impedimente rezultate din condi┼úiile de v├órst─â sau rudenie;
 • dovada eliberat─â ori autentificat─â de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate ├«n Rom├ónia ├«n cazul c─âs─âtoriei unui cet─â┼úean str─âin din care s─â rezulte c─â sunt ├«ndeplinite condi┼úiile de fond cerute de legea sa national─â pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei;
 • declara┼úia notarial─â a cet─â┼úeanului apatrid sau str─âin din care s─â rezulte c─â sunt ├«ndeplinite toate condi┼úiile cerute de legea sa na┼úional─â pentru ├«ncheierea c─âs─âtoriei ├«n cazul ├«n care pentru statul respectiv nu exist─â misiune diplomatic─â sau oficiu consular acreditat ├«n Rom├ónia;
 • prezentarea autoriza┼úiei traduc─âtorului sau interpretului ├«n cazul c─âs─âtoriei cet─â┼úenilor str─âini care nu cunosc limba rom├ón─â sau a surdomu┼úilor;
 • aprobarea ministrului ap─âr─ârii na┼úionale, a ministrului administra┼úiei ┼či internelor, a ministrului de justi┼úie ori a conducatorilor serviciilor ap─âr─ârii ┼či siguran┼úei na┼úionale, ├«n cazul c─âs─âtoriei cadrelor militare active cu cet─â┼úean apatrid sau str─âin (care nu are exclusiv cet─â┼úenia rom├ón─â).

INREGISTRAREA ACTULUI DE DECES

 • certificatul medical constatator al decesului;
 • actul de identitate al celui decedat;
 • certificatul de na┼čtere;
 • livretul militar sau adeverin┼úa de recrutare pentru persoanele supuse obliga┼úiilor militare;
 • actul de identitate al declarantului;

Si dupa caz:

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI ABANDONAT IN SPITAL

 • referatul reprezentantului autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei ├«n raza c─âreia a fost abandonat copilul;
 • certificatul medical constatator al na┼čterii;
 • procesul verbal ├«ncheiat de politie, conduc─âtorul unit─â┼úii sanitare ┼či reprezentantul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele de familie ┼či prenumele copilului, dac─â acestea nu se cunosc

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI GASIT

 • declara┼úia scris─â a persoanei care l-a g─âsit ori referatul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei ├«n raza c─âreia a fost g─âsit copilul;
 • procesul verbal ├«ntocmit de poli┼úie, medic ┼či reprezentantul autorit─â┼úii tutelare din cadrul prim─âriei;
 • dispozi┼úia primarului cu privire la numele de familie ┼či prenumele copilului.

INSCRIEREA MENTIUNILOR DE SCHIMBARE A NUMELUI IN REGISTRELE DE STARE CIVILA

 • decizia de schimbare a numelui;
 • cerere (├«n cazul cet─â┼úenilor care ├«┼či schimb─â numele ├«n str─âinatate);
 • cerere privind aprobarea primarului pentru ├«nscrierea men┼úiunilor de schimbare a numelui titularului ┼či al p─ârin┼úilor c├ónd actul a fost scris ├«n alt─â limb─â dec├ót cea matern─â ori cu ortografia altei limbi ┼či eliberarea certificatelor ca urmare a ├«nscrierii acestei men┼úiuni;
 • certificate de stare civil─â

INSCRIEREA SCHIMBARII NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Si dupa caz:

 • certificate de c─âs─âtorie ┼či copie legalizat─â;
 • certificate de na┼čtere ale copiilor minori ┼či copii legalizate;
 • alte decizii de schimbare a numelui, dac─â au existat, ale titularului sau ale p─ârintilor;
 • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de schimbare a sexului;
 • consim┼ú─âm├óntul unuia dintre p─ârinti cu privire la schimbarea numelui copilului minor c├ónd este cerut─â de c─âtre celalalt p─ârinte;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorit─â┼úii tutelare c├ónd p─ârin┼úii nu se ├«n┼úeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
 • consim┼ú─âm├óntul dat ├«n forma autentic─â al celuilalt so┼ú ├«n cazul schimb─ârii numelui de familie comun purtat ├«n timpul c─âs─âtoriei;
 • ├«ncuviin┼úarea autorit─â┼úii tutelare, c├ónd cererea de schimbare de nume este f─âcuta de c─âtre tutore;
 • orice alte documente ├«n sprijinul cererii;
 • taxa extrajudiciar─â de timbru;

ACTE NECESARE PRIVIND ├ÄNSCRIEREA MEN┼óIUNII SCHIMB─éRII DE NUME /PRENUME PENTRU CET─é┼óENII CARE ┼×I-AU SCHIMBAT NUMELE ├ÄN STR─éINATATE:

 • cerere;
 • certificate de schimbare a numelui / prenumelui eliberat de autorit─â┼úile altui stat;
 • copie xerox;
 • traducere legalizat─â a certificatului de schimbare a numelui;
 • certificate de stare civil─â (├«n original ┼či copii legalizate).

INSTITUIREA TUTELEI ASUPRA MINORULUI RAMAS FARA OCROTIRE PARINTEASCA

ACTE PRIVIND MINORUL:

 • Certificatul de na┼čtere al minorului (original ┼či copie).
 • Certificat de deces al p─ârin┼úilor (original ┼či copie) sau actul care dovede┼čte c─â minorul este lipsit de ocrotirea ambilor p─ârin┼úi (hot─âr├óre judec─âtoreasc─â definitiv─â de dec─âdere din drepturile p─ârinte┼čti, de punere sub interdic┼úie, de declarare a mor┼úii sau a dispari┼úiei, etc.).
 • Decizia privind acordarea pensiei de urma┼č ┼či un talon de pensie (original ┼či copie).
 • Acte de proprietate privind bunurile minorului (original ┼či copie).
 • Declara┼úia de consim┼ú─âm├ónt a minorului care a ├«mplinit 10 ani, privitor la numirea tutorelui.
 • Actul de identitate al copilului care a ├«mplinit 14 ani (original ┼či copie)

ACTE PRIVIND PERSOANA CARE SOLICIT─é INSTITUIREA TUTELEI ┼×I NUMIREA ├ÄN CALITATE DE TUTORE

 • Cerere adresat─â domnului primar, prin care se solicit─â instituirea tutelei.
 • Certificat de na┼čtere, c─âs─âtorie (original ┼či copie).
 • Adeverin┼ú─â de salariu / talon de pensie.
 • Certificat medical tip eliberat de policlinica teritorial─â de sector, din care s─â rezulte ca solicitantul este apt s─â fie numit tutore.
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Acte de proprietate / contract de ├«nchiriere privind locuin┼úa solicitantului.
 • Ancheta social─â
 • Actul de identitate al solicitantului (original ┼či copie)

RECONSTITUIREA SI INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTELOR DE STARE CIVILA

 • cerere tip;
 • dovad─â din care s─â rezulte c─â actul de stare civil─â nu a fost ├«ntocmit sau c─â registrul de stare civil─â a fost pierdut ori distrus;
 • orice alte acte doveditoare ├«n sprijinul cererii;
 • avizul Serviciului de Eviden┼ú─â Informatizat─â a Persoanei;
 • dispozi┼úia primarului asupra ├«nregistrarii actului;
 • actul de identitate.

NUMIREA CURATORULUI PENTRU REPREZENTAREA/ASISTAREA COPILULUI MINOR LA INCHEIEREA UNOR ACTE JURIDICE

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Certificat de na┼čtere copil / copii;
 • 3. Certificat c─âs─âtorie p─ârin┼úi;
 • 4. Act identitate p─ârin┼úi ┼či copil (dac─â a ├«mplinit 14 ani);
 • 5. Certificat deces p─ârinte (dac─â este cazul);
 • 6. Hot─âr├óre divor┼ú p─ârin┼úi (dac─â este cazul);
 • 7. Declara┼úie tip completat─â ┼či semnat─â ├«n fa┼úa delegatului autorit─â┼úii tutelare de c─âtre persoana care va fi numit─â curator;
 • 8. Act identitate al persoanei care va fi numit─â curator;
 • 9. Declara┼úie tip completat─â ┼či semnat─â ├«n fa┼úa delegatului autorit─â┼úii tutelare de c─âtre minorul care a ├«mplinit 14 ani;
 • 10. Documente privitoare la actul juridic pentru a c─ârei ├«ncheiere se solicit─â ├«ncuviin┼úarea: (dup─â caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat mo┼čtenitor, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
 • 11. Alte documente necesare ├«n raport cu cererea formulat─â.

 

Not─â:

Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul

Peti┼úionarul va avea asupra sa documenta┼úia de mai sus ├«n original ┼či copie.

ELIBERAREA LIVRETELOR DE FAMILIE LA CERERE

 • cerere;
 • actele de identitate ale so┼úilor ├«n original ┼či copii xerox;
 • certificatul de c─âs─âtorie ├«n original ┼či copie xerox;
 • certificatele de na┼čtere ale copiilor ├«n original ┼či copii xerox;
 • ┼či dupa caz:
 • actele de identitate ale copiilor ├«n original ┼či copii xerox;
 • certificatul de deces al unuia dintre so┼úi sau copii ├«n original ┼či copie xerox;
 • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de divor┼ú;
 • hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de adop┼úie;
 • orice document care atest─â modificarea rela┼úiilor de autoritate parental─â, ├«ncredin┼úare sau plasament familial al copiilor;
 • cerere pentru completarea livretului de familie ├«n cazul na┼čterii unui alt copil;
 • cerere pentru actualizarea datelor de familie ca urmare a divor┼úului, schimb─ârii numelui, modificarea rela┼úiilor parentale, etc..

OBTINEREA DISPOZITIEI DE INSTITUIRE A TUTELEI ASUPRA PERSOANEI PUSA SUB INTERDICTIE JUDECATOREASCA

 • 1. Cerere tip
 • 2. Documente privitoare la persoana interzis─â
 • 2.1 Hot─âr├órea judec─âtoreasc─â de punere sub interdic┼úie, definitiv─â ┼či irevocabil─â – ├«n original
 • 2.2 Certificat de na┼čtere – ├«n copie
 • 2.3 Certificat de c─âs─âtorie, (dac─â e cazul) – ├«n copie
 • 2.4Certificat deces so┼ú / so┼úie (dac─â e cazul) – ├«n copie
 • 2.5 Act identitate, copie simpl─â
 • 2.6 Dovad─â venituri (talon pensie, alte venituri) – ├«n original
 • 2.7 Dovada ├«ngrijirii persoanei ├«ntr-un centru special de recuperare ┼či reabilitare neuropsihic─â (dac─â e cazul) – ├«n original
 • 2.8 Dovada dreptului de folosin┼ú─â sau de proprietate al bolnavului/vei asupra locuin┼úei – ├«n copie
 • 2.9 Acte de proprietate asupra bunurilor bolnavului / bolnavei, dac─â e cazul – ├«n copie

Documentele menţionate la pct. 2.2-2.9 se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii acestora cu originalul.

 • 3. Documente privitoare la persoana care solicit─â numirea ├«n calitate de tutore
 • 3.1 Act identitate ├«n copie
 • 3.2 Certificat de cazier judiciar, ├«n original
 • 3.3 Certificat medical (tip, timbrat) din care s─â rezulte c─â peti┼úionarul(a) este apt(─â) pentru a fi tutore, eliberat de unitatea medical─â de la domiciliul acestuia (acesteia) – ├«n original
 • 3.4 Certificat na┼ú┼čtere – ├«n copie
 • 3.5 Certificat c─âs─âtorie, deces so┼ú/so┼úie, hot─ârare divor┼ú, dupa caz – ├«n copie.
 • 3.6 Dovada venituri (adeverin┼úa salariu, talon pensie) – ├«n original
 • 3.7 Dovada dreptului de folosin┼ú─â / proprietate asupra locuin┼úei – ├«n copie
 • 3.8 Declara┼úie pe propria r─âspundere dat─â de peti┼úionar c─â nu se ├«ncadreaz─â ├«n situa┼úiile prev─âzute de art. 117 din Codul familiei ├«n original

Documentele de la pct. 3.1-3.7 se depun în copie, după verificarea conformităţii copiei cu originalul

 • 4. Declaratie notarial─â sau dat─â ├«n fa┼úa delegatului autorit─â┼úii tutelare din partea rudelor persoanei pus─â sub interdic┼úie, p├ón─â la gradul IV inclusiv, prin care acestea ├«┼či exprim─â acordul cu privire la numirea peti┼úionarului / peti┼úionarei ├«n calitate de tutore.

 

Not─â: Dup─â depunerea cererii ┼či a documenta┼úiei complete, se va efectua ancheta social─â.

 

Formulare

 

» Inregistrarea actului de adopţie

┬╗ Cerere tip de eliberare duplicate dup─â certificate pierdute, furate ori distruse

┬╗ Cerere privind instituire curatel─â

┬╗ Cerere tip pentru eliberarea dovezilor

┬╗ ├Änscrierea men┼úiunilor privind recunoa┼čterea paternit─â┼úii

» Transcrierea actelor încheiate în străinătate