Nr. crtDenumire Document
Comunicat de presa- Dotarea cu mobilier, materiale didactice ╚Öi echipamente digitale a unit─â╚Ťilor de inv─â╚Ť─âm├ónt preuniversitar ╚Öi a unit─â╚Ťilor conexe din ora╚Öul Ianca, jude╚Ťul Br─âilaÔÇŁ - cod F-PNRR-Dotari-2023-4161Document
Anunt licitatie - Concesiune teren domeniu privat al Orașului Ianca Document
Anunt licitatie - Concesiune teren domeniu privat al Orașului Ianca Document
ANUNȚ privind atribuirea de contracte de finanţare pentru anul financiar 2023, în baza Regulamentului de acordare a finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin H.C.L. Nr.34/2019
Document
Ziua Protectiei Civile in RomaniaDocument
Exerci╚Ťiu - verificarea func╚Ťion─ârii sirenelor Document
Colectarea selectivă a deșeurilor municipaleDocument
Sistemul de Garan╚Ťie-Returnare (SGR)Document
Anunt licitatie - Teren domeniul public oraș IancaDocument
Anunt public privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind proiectulÔÇŁReabilitarea , modernizare, extinderea si dotarea stadionului de fotbal Stefan VrabioruDocument
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediuDocument
Anunt licitatie - Concesiune teren domeniu privat al Orașului Ianca Document
Anunt - privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriuDocument
ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT
ÔÇŁ Achizi╚Ťie de echipamente IT pentru institu╚Ťiile de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt preuniversitar din
Ora╚Öul Ianca ├«n vederea desf─â╚Öur─ârii ├«n condi╚Ťii de preven╚Ťie a activit─â╚Ťilor didactice ├«n contextul riscului de infec╚Ťie cu coronavirus SARS-CoV2.ÔÇŁ Cod Proiect SMIS 144130
Document
Prim─âria Orasului lanca, titular al Planului "Reactualizare Plan Urbanistic General Oras lanca, Jude╚Ť Braila" anunt─â publicul interesat de organizarea dezbaterii publice la sediul Prim─âriei Orasului Ianca ├«n ziua de 20.12.2021 la ora 13.00.
Document
'OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul "Lucrari de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului Pare 5 Oprisenesti, judetul Braila "
Document
ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT
ÔÇŁ Achizi╚Ťie de echipamente IT pentru institu╚Ťiile de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt preuniversitar din
Ora╚Öul Ianca ├«n vederea desf─â╚Öur─ârii ├«n condi╚Ťii de preven╚Ťie a activit─â╚Ťilor didactice ├«n contextul riscului de infec╚Ťie cu coronavirus SARS-CoV2.ÔÇŁ Cod Proiect SMIS 144130
Document
Lansarea proiectului" Transport public urban modern in Orasul Ianca"Document
Lansarea proiectului" Investitii in infrastructura Orasului Ianca pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate"Document
Inforrnatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urrneaza sa fie concesionat: concesiune teren domeniul privat conform O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L.nr.2/30.01.2020, H.C.L.nr.72/24.08.2020, H.C.L.nr.3/28.01.2021 :-1 lot in suprafara de 3861 m.p situat in intravilanul orasului Ianca,str.Viilor, cvartal 27,parcela
1366 loll; -1 lot in suprafata de 1930 m.p situat in intravilanul orasului lanca,str.Viilor, cvartal 27,parcela 1366 lot2
Document
Anun╚Ť public -ÔÇŁU.A.T. ORAS IANCA anun╚Ť─â publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ÔÇŁConstruire baza sportiva de tip IÔÇŁDocument
Anun╚Ť public -ÔÇŁU.A.T. ORAS IANCA anun╚Ť─â publicul interesat asupra depunerii solicit─ârii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ÔÇŁConstruire baza sportiva de tip IÔÇŁDocument
Comunicat de presa APIADocument
Cerere de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli Document
Primaria Orașului Ianca, titular al Planului "Reactualizare Plan Urbanistic General oraș Ianca, Jud. Brăila anuntă publicului interesat asupra disponibilizării proiectului de Plan si a raportului de mediu.Document
Extindere retea iluminat public si retea abonati casnici, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului Document
Vouchere pentru persoanele cu dizabilit─â╚ŤiDocument
ANUNT DE INTENTIE privind atribuirea de contracte de finantare pentru anul financiar 2021, in baza Regulamentului de acordare a finantarii pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin H.C.L. Nr.34/2019Document
Anunt licitatie - Concesiune teren domeniul privat administrat de Consiliul LocalDocument
Anunt licitatie - Imobil domeniul privat administrat de Consiliul Local Oras lanca, situat in oras Ianca, str. Morii nr.1,bl.Fl parter, in vederea infiintarii unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie.Document

┬╗Licitatie -Concesiune teren domeniul privat O.U.G nr.57/2019, HCL nr.2 si nr.46 ┬ź

┬╗Anun╚Ť public a raportului privind impactul asupra mediului┬ź

Comunicat Primar

Decret privind instituirea st─ârii de urgen╚Ť─â pe teritoriul Rom├óniei

Sistematizare zona blocuri C1-C6, UAT oras Ianca, jud Braila.

Asfaltare drum comunal DC35 intre localitatea Berlesti-limita hotar U.A.T oras Ianca.

Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de SEF SERVICIU din cadrul Poliţiei Locale a orașului Ianca

┬╗ Primaria Ianca anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Sistematizare zona blocuri C1-C6″┬ź

┬╗ Primaria Ianca anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Asfaltare drum comunal DC 35″┬ź

┬╗ RAPORT privind rezultatul selec╚Ťiei proiectelor sportive care vor fi finan╚Ťate din fonduri publice ├«n anul 2019, potrivit Legii educa╚Ťiei fizice ╚Öi sportului nr.69/2000┬ź

┬╗ANUNT DE INTENTIE privind atribuirea de contracte de finantare pentru anul financiar 2019, in baza Regulamentului de acordare a finantarii pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin H.C.L. Nr.34/2019┬ź

┬╗Colectarea selectiva a deseurilor ┬ź

┬╗ Sistematizare zona blocuri A9- A11 ┬ź

┬╗ Reabilitare structurala si functionala a cladirii scolii I-IV corp 1904 in vederea realizarii unui asezamant cultural in localitatea Plopu ┬ź

┬╗ Sistematizare zona blocuri A9 – A11 ┬ź

┬╗ Reabilitare structurala si functionala a cladirii scolii I-VIII, in vederea realizarii unui asezamant cultural in localitatea Plopu ┬ź

┬╗ Pesta porcin─â african─â amenin╚Ť─â s─â se r─âsp├óndeasc─â ├«n rom├ónia ┬ź

┬╗ Imbunatatirea infrastructurii publice urbane in orasul Ianca ┬ź

┬╗ Imbunatatirea infrastructurii publice urbane in orasul Ianca – Termen 20.08.2018 ┬ź