1. ┬á┬á┬áDenumire proiect: „Dezvoltarea integrat─â ┬áa Ora╚Öului Ianca- crearea ╚Öi modernizarea spa╚Ťiilor publice urbane ╚Öi┬á modernizarea spa╚Ťiilor verzi ├«n UAT Ianca”.
Faze:
ÔÖŽ2009-elaborat studiu de ┬áfezabilitate
-depus cerere finan╚Ťare
ÔÖŽ2010 –┬á admis─â contesta╚Ťia pentru respingerea cererii de finan╚Ťare
ÔÖŽ2011 –┬á┬áelaborat proiect tehnic
ÔÖŽ2012 –┬á ├«ntocmirea inventarului public, faz─â premerg─âtoare ├«ncheierii contractului de finan╚Ťare.
Con╚Ťinut proiect:
ÔÖŽasfaltare str─âzi pietruite pe zona Ianca,Peri╚Öoru,Opri╚Öene╚Öti,Plopu ╚Öi Gara Ianca;
ÔÖŽreabilitare centru civic Ianca;
ÔÖŽamenajat trotuare de-a lungul str─âzilor deja asfaltate ┬ápe zona Ianca;
ÔÖŽamenajat trotuare de-a lungul str─âzilor ce urmeaz─â a fi asfaltate pe zona Ianca.

Valoare proiect : 54 901 311 lei

2. ┬á┬á┬áDenumire proiect: „├Ämplementarea unui sistem de supraveghere ├«n vederea cre╚Öterii siguran╚Ťei ╚Öi prevenirii criminalit─â╚Ťii”.
Faze:
ÔÖŽ2009 –┬á elaborat studiu de┬á fezabilitate
– depus cerere finan╚Ťare
ÔÖŽ2010 –┬á admis─â contesta╚Ťia pentru respingerea cererii de finan╚Ťare;
ÔÖŽ2011 –┬á┬áelaborat proiect tehnic;
ÔÖŽ2012 –┬á ├«ntocmirea inventarului public, faz─â premerg─âtoare ├«ncheierii contractului de finan╚Ťare.
Con╚Ťinut proiect: – amplasarea┬á unui num─âr de 120 de camere de supraveghere ├«n zone cu vulnerabilitate ridicat─â din Ianca, Peri╚Öoru, Opri╚Öene╚Öti, Plopu┬á ╚Öi Gara Ianca.

Valoare proiect : 1 562 442 lei

3. ┬á┬á┬áDenumire proiect: „Europa pentru cet─â╚Ťeni”
Faze: 2012 ÔÇô elaborare cerere de finan╚Ťare, ├«n curs
Con╚Ťinut– accesare de fonduri europene privind ├«mbun─ât─â╚Ťirea rela╚Ťiilor rom├óno-franceze.
………………………..
Denumire proiect: ÔÇŁ Reabilitarea┬á ╚Öi modernizarea sistemelor de ap─â ╚Öi ap─â uzat─â ├«n Ora╚Öul IancaÔÇŁ- POS Mediu
Faze:
ÔÖŽ2009 ÔÇô ├«nfiin╚Ťarea Operatorului Regional, ├«n spe╚Ť─â Compania de Utilit─â╚Ťi Publice Dun─ârea Br─âila ╚Öi a Agentiei de Dezvoltare Intercomunitar─â Br─âila ├«n care sunt incluse 45 de unit─â╚Ťi administrativ teritoriale, printre care se reg─âse╚Öte ╚Öi Ianca.
– este parte a unui Master Plan depus la Bruxelles de ini╚Ťiatorii acestui mega proiect,├«n spe╚Ť─â, Agen╚Ťia de Dezvoltare Intercomunitar─â, Compania de Utilit─â╚Ťi Publice, Consiliul Jude╚Ťean Br─âila ╚Öi Prim─âria Br─âila.
ÔÖŽ2010 ÔÇô se ├«ntocme╚Öte studiul de fezabilitate
– se depune cererea de finan╚Ťare
ÔÖŽ2011 – este elaborat┬á ╚Öi finalizat proiectul tehnic
ÔÖŽ2012 ÔÇô organizarea licita╚Ťiilor interna╚Ťionale
– debutul lucr─ârilor fizice
ÔÖŽ2014 ÔÇô termen de finalizare a proiectului.
Con╚Ťinut proiect:
ÔÖŽreabilitarea sta╚Ťiei de pompare/captare Gropeni,impus─â de riscul ca vechea sta╚Ťie s─â fie ├«nghi╚Ťit─â de Dun─âre ca urmare a ┬á┬á┬áeroziunii de mal (apa ├«naint├ónd cam 15 m ├«n cca 20 de ani), fenomen accentuat ╚Öi de t─âierile de p─âduri.
ÔÖŽexecutarea lucr─ârilor hidrotehnice de ap─ârare pe o lungime de cca1 kmpentru prevenirea eroziunii de mal;
ÔÖŽconstruirea unei sta╚Ťii de tratare a apei ├«n localitatea Gropeni
ÔÖŽconstruirea a dou─â noi sta╚Ťii de pompare ap─â potabil─â ├«n localitatea Gropeni, ce va asigura necesarul de ap─â potabil─â pentru ┬á┬á┬áaglomerarea Ianca ╚Öi F─âurei;
ÔÖŽreabilitarea conductei de aduc╚Ťiune a apei potabile ├«n rezervorul de ├«nmagazinare pe o lungime de 75,88 km;
ÔÖŽreabilitarea sta╚Ťiei de pompare ap─â potabil─â Ianca;
ÔÖŽrealizarea unui rezervor nou de ├«nmagazinare a apei cu un volum de 2500 mc, rezistent la ├«nghe╚Ť ╚Öi cutremur;
ÔÖŽreabilitarea re╚Ťelei de distribu╚Ťie a apei potabile pe o lungime total─â de 10,88 km;
ÔÖŽextinderea re╚Ťelei de distribu╚Ťie a apei potabile pe o lungime total─â de 1,22 km.
ÔÖŽmontarea de hidran╚Ťi de incendiu din 100 m ├«n 100 m.
ÔÖŽconstruirea a dou─â sta╚Ťii de pompare ape uzate c─âtre Sta╚Ťia de epurare F─âurei;
ÔÖŽreabilitarea conductei de refulare ape uzate pe o lungime total─â de 23,3 km.
ÔÖŽreabilitarea re╚Ťelei de canalizare existente pe o lungime total─â de 5,28 km;
ÔÖŽextinderea re╚Ťelei de canalizare pe o lungime total─â de 14,07 kmce include strazile: G─ârii, S─âr─â╚Ťeni, Parcului, Morii, Zorilor, ┬á┬á┬áViilor, Teilor, Mecanizatorilor, Rozelor, Prim─âverii ╚Öi Calea Br─âilei.

Valoare proiect Ianca  9 487 425 euro,fără TVA, din care 1.352.441 euro pentru sistemul de apă si 8.134.984 euro pentru cel de canalizare.

Valoare proiect regional Gropeni-Ianca-Făurei  20.241.210 euro

4. ┬á┬á┬áDenumire proiect: ÔÇŁINVESTI╚ÜII ├ÄN INFRASTRUCTURA ORA╚śULUI IANCA PENTRU REVITALIZAREA FIZICA, ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNITATILOR DEFAVORIZATE”

ÔÖŽ Unitatea Administrativ Teritorial─â Ora╚Öul Ianca, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „lnvestitii in infrastructura Ora╚Öului Ianca pentru revitalizarea fizica, economica ╚Öi social─â a comunit─âtilor defavorizate”, cod SMIS 125976, ´Čünantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13: ÔÇŁSprijinirea regenerarii ora╚Öelor mici ╚Öi mijlocii”, Prioritatea de investitii 9B: ÔÇŁPromovarea incluziunii sociale, combaterea sar─âciei ei a oric─ârei forme de discriminare”, Obiectiv specific: „lmbun─ât─âtirea calit─âtii vietii populatiei in ora╚Öele mici ╚Öi mijlocii din Romania”.

ÔÖŽ Valoarea total─â a proiectului este de 15.957.181,28 lei. Valoarea total─â nerambursabila din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regional─â) este de 12.768.017,52 lei, iar din bugetul national este de 1.952.755,58 lei. Valoarea cofinant─ârii eligibile a Beneficiarului este de 300.423,95 lei. Valoarea neeligibil─â inclusiv TVA este de 935.984,23 lei.

ÔÖŽ Obiectivul general al proiectului este oferirea de sprijin pentru revitalizarea ´Čüzica, economica ╚Öi sociala a comunitatilor defavorizate din Ora╚Öul Ianca, Judetul Braila, prin modernizarea parcului din ora╚Ö, a unor str─âzi (Str. Orizontului, Str. Viilor, Str. Salcamilor), parcari ce deservesc accesul catre institutii de interes public (Parcarea din proximitatea Casei de Cultura Ianca delimitate de blocurile F3, F4 si F5) dar ╚Öi modernizarea, realibilitarea si dotarea Casei de Cultur─â a Ora╚Öului Ianca.

ÔÖŽ Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Modernizarea parcului din oraș, a strazilor Orizontului, Viilor, Salcâmilor, a parcarilor ce deservesc accesul către institutii de interes public (Parcarea din proximitatea Casei de Cultura Ianca).
2. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultura a Orasului Ianca.
3. Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii / echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

ÔÖŽ ├Än cadrul proiectului se au ├«n vedere:
1.Amenajarea unei esplanade cu o suprafata de 1810 mp.
2.Cladirea Casei de Cultură Cu o suprafată construită de 673 mp, regim de înaltime subsol, parter și etaj si o suprafată desfășurată de 1.608,32 mp. Lucrările de reabilitare modernizare și dotare la subsol, parter și etaj, constau in: Iucrari de dezafectare a elementelor de arhitectură; Iucrari de desfacere a instalatiilor sanitare, termice, de ventilatie și electrice, Iucrari de reabilitare, inlocuirea instalatiilor de apa si canalizare, instalatie electrica și corpuri de iluminat, distributia termica, corpuri de incalzire si climatizare, hidranti interiori și stingătoare.
Lucrarile exterioare la clădirea existenta constau in reparatii la fatade, acoperis tip șarpanta cu învelitoare tip tiglă Lindab de sala de spectacole, hidroizolatie cu membrană Ia terase, zugraveli la fatade.
Dot─âri: mobilier, recuzita, instrumente muzicale, aparat proiectie ´Čülm, stalpi de iluminat, cutie hidranti, stingator de incendiu, co╚Öuri de gunoi. Utilaje: sistem actionare cortin─â plu╚Ö, hidrofor, grup pompare hidranti interior, ventiloÔÇöconvectoare, chiler, centrala tratare aer.
3.Amenajarea unei parcari pe strada Parcului ei aferent Casei de Cultura Ianca
4.Modernizarea strazilor Orizonului, Viilor, Salcamilor.

ÔÖŽ Durata de implementare a proiectului este de 62 de Iuni: respectiv de la data 01.06.2018 pan─â la 31.07.2023

5. ┬á┬á┬áDenumire proiect: „TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN IN ORA╚śUL IANCA, JUD. BR─éILAÔÇŁ

ÔÖŽ Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul lanca, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Transport public urban modern ├«n Orasul lanca, jud. Br─âilaÔÇŁ, cod SMIS: 130537, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii sc─âzute de carbonÔÇŁ, Prioritatea de investitii 4E: „Promovarea unor strategii cu emisii sc─âzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit─âtii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuareÔÇŁ.

ÔÖŽ Valoarea totala a proiectului este de 23.039.923,06 lei. Valoarea total─â eligibila este de 18.875.021,14 lei, din care valoarea sumei eligibile nerambursabile din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) este de 16.043.767,98 lei, iar din bugetul national este de 2.453.752,72. Valoarea co´Čünantarii eligibile a Beneficiarului este de 377.500,44 lei. Valoarea neeligibila inclusiv TVA aferent─â cheltuielilor neeligibile 3.031.589,92 lei. Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile: 1.133.32,00 lei.

ÔÖŽ Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in orasul lanca si promovarea mobilitatii urbane durabile, conform Planului de Mobilitate Urban─â Durabil─â, avand la baza utilizarea transportului public auto de calatori, si a modurilor de deplasare nopoluante, cu efect asupra reducerii numarului de deplasari cu transportul privat cu autoturisme.

ÔÖŽ Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unui transport public auto de calatori de ├«nalta calitate, atractiv si eficient, prin asigurarea mijloacelor de transport, infiintarea de trasee si modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme de informare a pasagerilor si ,,eticketingÔÇŁ.
2. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 in orasul lanca prin utilizarea de autobuze hibride de tip diesel/electric, in cadrul sistemului de transport public de calatori.
3. Cresterea intermodalitatii intre vehiculele private si transportul public, bicicleta si mersul pe jos.
4. Reducerea cotei modale a deplasarilor cu vehicule private.

ÔÖŽ In cadrul proiectului se au in vedere:
lnfiintarea traseelor de transport in comun pe care vor circula cele 4 autobuze de tip hibrid; Amenajarea unui terminal (locul de parcare si de pornire in cursa), respectiv refacerea stratului de uzur─â a unei platforme existente unde va functiona acesta; ln´Čüintarea de Statii de autobuz pentru asteptare si adapost calatori, inclusiv trotuare de leg─âtur─â cu cele existente: 39 buc─âti; ln´Čüintarea de locuri de parcare auto (in zona statiilor de autobuz sau a statiilor CF): 228 locuri; lnfiintarea unor piste de ciclism si locuri de parcare pentru biciclete, inclusiv conexiune intre piste si trotuare existente, amenajarea unor spatii verzi prin ├«nsamantare cu gazon si locuri de odihna echipate cu banci montate intre trotuarele existente si pistele destinate ciclistilor pe strada Brailei (5600 m); Lucrari de interventie la carosabilul str─âzilor (7352.50 km) pe urmatoarele str─âzi: str. Rozelor, str. Ceferistilor, str. Oncescu, str. ╚ścolii tronson I, str. Scolii tronson ll, str. Fabricii (tronson intre str. Scolii ÔÇö str. Brailei) si str. Fabricii (tronson ll) si str. Fabricii (tronson ll) DC36 km0+000ÔÇökm2, respectiv str. Sloboziei si Ion Corciu in Perisor, str. Tineretului, Plopu DC37, str. 1 Decembrie DC37 (str. 1 Decembrie), str. Nr 1 (str. Garii), Gara lanca, 1 buc; Realizarea unor marcaje pentru trecerea pietonilor, pentru fluidizarea fluxului de trafic pedestrian in zonele de transport intermodal (zone cu statii de autobuze, parc─âri pentru autovehicule sau biciclele din apropierea statiilor).

ÔÖŽ Durata de implementare a proiectului este de 88 de luni: respectiv de la data 01.04.2016 p├óna la 31.07.2023
ÔÖŽ Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia o´Čücial─â a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom├óniei