Go to Top

Proiecte POR

   Denumire proiect: „Dezvoltarea integrată  a Orașului Ianca- crearea și modernizarea spațiilor publice urbane și  modernizarea spațiilor verzi în UAT Ianca”.
Faze:
♦2009-elaborat studiu de  fezabilitate
-depus cerere finanțare
♦2010 –  admisă contestația pentru respingerea cererii de finanțare
♦2011 –  elaborat proiect tehnic
♦2012 –  întocmirea inventarului public, fază premergătoare încheierii contractului de finanțare.
Conținut proiect:
♦asfaltare străzi pietruite pe zona Ianca,Perișoru,Oprișenești,Plopu și Gara Ianca;
♦reabilitare centru civic Ianca;
♦amenajat trotuare de-a lungul străzilor deja asfaltate  pe zona Ianca;
♦amenajat trotuare de-a lungul străzilor ce urmează a fi asfaltate pe zona Ianca.

Valoare proiect : 54 901 311 lei

   Denumire proiect: „Împlementarea unui sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității”.
Faze:
♦2009 –  elaborat studiu de  fezabilitate
– depus cerere finanțare
♦2010 –  admisă contestația pentru respingerea cererii de finanțare;
♦2011 –  elaborat proiect tehnic;
♦2012 –  întocmirea inventarului public, fază premergătoare încheierii contractului de finanțare.
Conținut proiect: – amplasarea  unui număr de 120 de camere de supraveghere în zone cu vulnerabilitate ridicată din Ianca, Perișoru, Oprișenești, Plopu  și Gara Ianca.

Valoare proiect : 1 562 442 lei

   Denumire proiect: „Europa pentru cetățeni”
Faze: 2012 – elaborare cerere de finanțare, în curs
Conținut– accesare de fonduri europene privind îmbunătățirea relațiilor româno-franceze.
………………………..
Denumire proiect: ” Reabilitarea  și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Orașul Ianca”- POS Mediu
Faze:
♦2009 – înființarea Operatorului Regional, în speță Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila și a Agentiei de Dezvoltare Intercomunitară Brăila în care sunt incluse 45 de unități administrativ teritoriale, printre care se regăsește și Ianca.
– este parte a unui Master Plan depus la Bruxelles de inițiatorii acestui mega proiect,în speță, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară, Compania de Utilități Publice, Consiliul Județean Brăila și Primăria Brăila.
♦2010 – se întocmește studiul de fezabilitate
– se depune cererea de finanțare
♦2011 – este elaborat  și finalizat proiectul tehnic
♦2012 – organizarea licitațiilor internaționale
– debutul lucrărilor fizice
♦2014 – termen de finalizare a proiectului.
Conținut proiect:
♦reabilitarea stației de pompare/captare Gropeni,impusă de riscul ca vechea stație să fie înghițită de Dunăre ca urmare a    eroziunii de mal (apa înaintând cam 15 m în cca 20 de ani), fenomen accentuat și de tăierile de păduri.
♦executarea lucrărilor hidrotehnice de apărare pe o lungime de cca1 kmpentru prevenirea eroziunii de mal;
♦construirea unei stații de tratare a apei în localitatea Gropeni
♦construirea a două noi stații de pompare apă potabilă în localitatea Gropeni, ce va asigura necesarul de apă potabilă pentru    aglomerarea Ianca și Făurei;
♦reabilitarea conductei de aducțiune a apei potabile în rezervorul de înmagazinare pe o lungime de 75,88 km;
♦reabilitarea stației de pompare apă potabilă Ianca;
♦realizarea unui rezervor nou de înmagazinare a apei cu un volum de 2500 mc, rezistent la îngheț și cutremur;
♦reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime totală de 10,88 km;
♦extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime totală de 1,22 km.
♦montarea de hidranți de incendiu din 100 m în 100 m.
♦construirea a două stații de pompare ape uzate către Stația de epurare Făurei;
♦reabilitarea conductei de refulare ape uzate pe o lungime totală de 23,3 km.
♦reabilitarea rețelei de canalizare existente pe o lungime totală de 5,28 km;
♦extinderea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 14,07 kmce include strazile: Gării, Sărățeni, Parcului, Morii, Zorilor,    Viilor, Teilor, Mecanizatorilor, Rozelor, Primăverii și Calea Brăilei.

Valoare proiect Ianca  9 487 425 euro,fără TVA, din care 1.352.441 euro pentru sistemul de apă si 8.134.984 euro pentru cel de canalizare.

Valoare proiect regional Gropeni-Ianca-Făurei  20.241.210 euro

Sari la conținut