[nggallery id=11]

     Ce lucru minunat ca această lume trecătoare și zbuciumată să aibă LOC în care DUMNEZEU să intre pe
de-o parte și OMUL pe cealaltă parte și să se întâlnească la vremea rugăciunii sfidând barierele timpului, spațiului și ale firilor!
Biserica este împlinirea voii lui Dumnezeu de a uni eternul și temporalul, necreatul și creatul, spiritualul și materialul, cerul și pământul, nevăzutul și văzutul într-o unitate desăvârșită după modelul unității dintre firea  divină și firea umană în Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat.
Fără biserică lumea ar fi lipsită de o ușă către Absolut, de o scară pe care îngerii și sfinții să se coboare și oamenii să urce treaptă cu treaptă….. Biserica este și va rămâne o mărturie constantă a prezenței lui Dumnezeu în lume,un semn văzut al existenței Sale și un loc de manifestare al lucrării Sale în lumea pe care a creat-o.
O comunitate fără biserică este un trup fără inimă, iar o biserică fără credincioși este ca o cloșcă fără pui, însă locuitorii localității Ianca au fost întotdeauna oameni care și-au regăsit identitatea sub aripile binevoitoare ale bisericii lor pe care au construit-o, spre slava lui Dumnezeu, și au înfrumusețat-o de-a lungul timpului cu multă dragoste, prin grija și vrednicia preoților care au slujit aici și i-au povățuit pe calea mântuirii întru Hristos.
     Istoria lăcașurilor de cult din Ianca este ca un râu căruia cu greu îi întrezărim izvorul, dar pe care îl simțim, îl vedem ducând cu el împlinirea visului de a avea loc de închinare și de învățare, frumusețea slujbelor și înălțarea sufletului către Dumnezeu, mulțimea botezurilor și cununiilor, plânsul după cei plecați, lauda pentru binefacerile primite, eforturile credincioșilor împreunate atât cu cele ale slujitorilor bisericii cât și cu cele ale autorităților, întru înălțarea spiritului și credinței.
Două biserici s-au născut pe vatra comunei Ianca, Biserica cu hramul ”Sf. Ioan Botezătorul(1872), pe șoseaua Brăilei și Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”(1834-1836),pe strada Sărățeni .
În memoriile sale, învățătorul Moroianu Ștefan scria:” la 1830 s-a construit de către boierul Costache Niculescu Drugănescu, proprietarul moșiei Ianca și o parte dintre locuitori prima biserică cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”. Această biserică, în timpul războiului din 1916-1918 a fost făcută grajd de vite de către inamic și, în cele din urmă, dărâmată.Deși distrusă în 1915, această biserică avea să renască mult mai târziu, în 2000-2001, în centrul civic al orașului.
   »1995– preotul Ispas Vasile face demersurile necesare privind dobândirea terenului pentru construirea bisericii.
   »1999– se fac progrese în desfășurarea negocierilor cu proprietarii terenului pe care urmează să se construiască noua biserică.
   »2000– în prezența Preasfințitului Episcop al Episcopiei Dunării de Jos, Casian Crăciun se sfințește locul,marcând astfel momentul începerii construcției bisericii care va avea să poarte același hram cu vechea biserică de pe strada Sărățeni, preot paroh desemnat fiind Măcreanu Nicolae.
   »2012 –  cu sprijinul considerabil al administrației locale precum și al enoriașilor, construcția se află într-un stadiu  avansat al lucrărilor.
Cercetătorul Nae A. Vasilescu,în anul 1906,nota: ” a doua biserică din Ianca este parohială,cu patronul ”Sf.Ioan Botezătorul” și s-a clădit în anul 1874,cu cheltuiala locuitorilor și prin subscribție publică. Serviciul se face la ambele biserici,pe rând,de un singur preot și un cântăreț. Ambele biserici au câte 17 pogoane de pământ arabil”
În Cartea de Aur a Primăriei Ianca, în anul 1939, sunt consemnate următoarele date:” biserica este construită în anul 1872, cu fundație de piatră,pereți de zid și învelită cu tablă.La fundație se văd și astăzi numele enoriașilor din comună care au contribuit la această biserică.Clopotnița este construită în anii 1910-1912 din zid și învelită cu tiglă,înzestrată cu două clopote mici. În comună primul preot a fost Ion M. Mihălcescu,după care a urmat Nicolae Mihălcescu apoi,Stroe N.Mihălcescu. În prezent sunt două cimitire umane,situate în partea de nord a satului.”
Și învățătorul Ștefan Moroianu, martor al timpului, consemna: Pictura s-a făcut de către pictorul D.Teodorescu din Buzău.Biserica s-a zidit pe locul donat de Ivanciu Lazarovici, care a contribuit și cu o sumă însemnată la clădirea lăcașului.Ctitorii acestui lăcaș au fost: preot S.N.Mihălcescu, Stan Mihăilă, care a dat cărămida,tabla și un car cu boi, Mihai Barac,Dumitru Scurtu,Gheorghe Zurbagiu,Dumitru Moise,ș.a.
     »16 dec 1916 – Comuna Ianca ajunge sub ocupație germană,iar biserica este ocupată și distrusă parțial de oștirile inamice ale bulgarilor și turcilor.
     »1920– se restaurează cu ajutorul enoriașilor.
     »1943– se fac reparații.
     »1944 – se reface pictura de către pictorul Moise Dima Buzău, prin grija preotului paroh Gogu Sârbu.
   »1965– configurația Parohiei Ianca se prezintă astfel: are un număr de 900 familii, personalul bisericii este deservit de doi preoți: Buzea R.Neagu(1946-1972) și Martinescu Vasile, biserica și clopotnița se află în stare bună și nu există casă parohială.
     »1966 – încep demersurile pentru instalarea curentului electric.
     »1975– este repartizat preotul paroh Ispas Vasile Tomi(1975-2009),care slujea și la biserica filială Oprișenești.
   »4 martie 1977 – cutremurul lovește puternic biserica provocând distrugeri mari, fiind necesare reparații capitale.
     »1978– biserica devine un adevărat șantier, se construiește gardul, se reface tencuiala, se repară clopotnița
     »1991– se execută lucrări de reparații exterioare.
    »2001– încep lucrările de restaurare a picturii interioare, în paralel cu alte diferite lucrări cum ar fi: construirea unei camere pentru veșminte, reparație exterioară la biserică și clopotniță,se reface pardoseala, schimbarea acoperișului clopotniței, schimbarea ferestrelor și ușilor,construirea unui agheasmatar.
    »11 noiembrie 2007 – are loc resfințirea bisericii în prezența P.S Dr. Casian Crăciun al Episcopiei Dunării de Jos.
     »6 noiembrie 2009 – se lansează post-mortem volumul”Arvună pentru veșnicie” a părintelui Ispas Vasile Tomi.
     »15 noiembrie 2009 – este hirotonit pe seama Parohiei Ianca I tânărul teolog Ion Cristi Cosmin.
   »2010 – apare lucrarea ” Biserica și viața religioasă Ianca (1834-2010) a distinșilor profesori Ecaterina și Titi Bănică, cu sprijinul administrației locale.
De asemenea, fiecare sat are biserica sa reprezentativă și anume:
»Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ zidită între 1929-1931 – Plopu, preot paroh Papadatu Alexandru
»Biserica cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“, zidită între 1922-1929 – Oprișenești, preot paroh Silviu Vasiliu
»Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“, zidită între 1894-1898 – Perișoru, preot paroh Mihăiță-George Cimpoeașu
»Biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae“ și „Sfântul Dometie Persul“, zidită între 1936-1937 – Târlele Filiu,preot paroh Dometie Manolache
»Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“, zidită între 1926-1929 – Berlești,
Sume alocate bisericilor, de la bugetul local:
Anul  2008 – 185 999 lei
Anul  2009 –   87 509 lei
Anul  2010 – 106 049 lei
Anul  2011 –1 009 367 lei
Anul 2012 – 800 000 lei