Go to Top

Asezarea geografica / Populatia

     Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului  Brăila, pe DN2B, drum aflat în directă legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ221- Ianca-Șuțești, DJ 211- Ianca Gară-Bordei Verde, DC 35-Ianca-Berlești, DC 26-Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 Ianca Gară-Plopu.Teritoriul administrativ al orașului Ianca are o formă poligonală,  are o suprafață de 186,14 km², din care 10, 96 km² intravilan (Ianca-6,06 km², Plopu-0,98km², Oprișenești 0,81 km², Perișoru 1,06 km², Târlele-Filiu-1,37km², Berlești-0,68km²) și  se învecinează cu următoarele teritorii comunale: Mircea-Vodă la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-Verde la sud-est, Șuțești la nord,Traianu la est,Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-est, Vișani la nord-vest și Zăvoaia la sud. De la nord la sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, iar de la vest la est pe 15,3 km.

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul aparține unității Câmpia Brăilei, care se intinde de la est de linia Făurei – Țăndărei,până la est de Valea Ianca, iar din punct de vedere hidrografic se încadrează în bazinul râului Buzău, care este cel mai apropiat curs de apă. Pe teritoriu se găsesc lacurile: Plopu (3 km²),situat în estul satului respectiv Ianca (3,4 km²), situat în vestul satului, care fac parte din grupa lacurilor clastocarstice (lacuri cantonate în crovuri- formă de relief cu aspect de depresiune circulară sau alungită,dezvoltată pe loess, prin tasare).

 • Clima este temperat continentală cu temperatură medie multianuală de  +11,1°C.
 • Temperatura aerului a înregistrat valori maxime și minime absolute: + 42,5 °C,respectiv – 26,5 °C.

Meteorologic, anotimpurile sunt caracterizate astfel:
–    primăverile: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului târziu, schimbări bruște de temperatură, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta;
–     verile: secetă accentuată, căderi de grindină însoțite uneori de vânturi puternice care pot lua aspect de vijelie (tornade);
–   toamnele: precipitații moderate cantitativ, prezența înghețului timpuriu, prezența frecventă a ceții, diferențe mari de temperatură între zi și noapte precum și de la o zi la alta;
–      iernile: precipitații moderate cantitativ, preponderent sub formă de ploaie, formarea frecventă de polei, formarea frecventă de chiciură, ninsori viscolite cu o viteză foarte mare a vântului (peste 50 km/h) asociate cu scăderi masive de temperatură.Precipitațiile sunt reduse, adâncimea maximă de îngheț este de 0,85 – 0,9 m, iar vânturile dominante sunt din direcția nordică și nord-estică a căror intensitate atinge valoarea de 1,5 – 3,1 m/s pe scara Beaufort.Structura populației este privită ca fiind rezultatul acțiunii pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă a fenomenelor demografice. De pildă, structura pe vârste a populației este rezultatul conjugat al acțiunii fenomenelor de natalitate, mortalitate și migrație. Tot asa, structura pe sexe se constituie la un moment dat ca rezultat al evoluției fertilității și mortalității populației în cauză precum și eventualei intervenții selective a migrației. Într-o scădere evidentă , datorată influienței fenomenelor demografice prezentate, populația orașului Ianca, se constituie dintr-un număr de  10 049 de locuitori,(5934 de locuitori- oraș Ianca) conform recensământului din anul 2011.
Sat Plopu – este așezat la 1 km nord de punctul de intersecție al căii ferate Făurei-Brăila cu DN2B, din care se desprinde   DC 37,asfaltat. La 1 km sud, se află stația de cale ferată și satul Gara Ianca.

 • are o suprafață de 98,23 ha și o dispunere a străzilor într-un sistem rectangular perfect pe o lungime totală de 9,64 km.   (pietruite integral si asfaltate parțial)
 • are o populație de 1365 de locuitori, conform recensământului din 2011.

Sat Perișoru – este situat la 45 km sud-vest de Brăila, este separat de Orașul Ianca prin calea ferată Făurei-Galați.

 • se leagă de Ianca prin DJ221 Șuțești-Perișoru, care traversează Ianca de la nord la sud,trece peste calea ferată, traversează apoi satul Perișoru, după care se continuă, spre sud, cu DC 36 Târlele-Filiu.
 • este un sat tipic linear, dezvoltat de-a lungul șoselei DC36.
 • are o suprafață de 100,58 ha și o lungime totală a străzilor de 11 km.    (pietruite integral si asfaltate parțial)
 • are o populație de 1 030 de  locuitori, conform recensământuluidin 2011.

Satul Oprișenești – se află în Câmpia Brăilei și este așezat pe DN2B, care trece prin centrul satului de la est la vest.

 • are legături spre vest cu Gara și Orașul Ianca, iar spre est cu Urleasca.
 • are o suprafață de 88,33 ha și o lungime totală a străzilor de  7,54 km.  (pietruite integral)
 • are o populație de  748 de locuitori, la recensământul din 2011.

Satul Târlele-Filiu – este așezat pe DC36, între Perișoru la nord și Ionești la sud.

 • are o suprafață de 68,6 ha și o lungime totală a străzilor de 6,6 km.   (pietruite integral)
 • are o pupulație de 549 de locuitori, la recensământul din 2011.

Satul Berlești – este așezat la 5 km sud-vest de satul Perișoru și la cca 7 km sud-est de stația de cale ferată Dedulești.

 • principalul drum de acces este DC 35 Perișoru-Berlești- Batogu.
 • are o suprafață de 136,62 ha și o lungime totală a străzilor de 6,9 km.   (pietruite integral)
 • are o populație de 366 de locuitori, la recensământul din 2011.

Satul Gara Ianca– este așezat în gara cu același nume, de pe linia ferată Brăila-Făurei, dată în folosință în 1872.

 • este un sat linear, foarte mic, ce are legături pe DN2B cu Ianca,spre vest, și cu Oprișenești spre est,iar pe DC 37 cu Plopu,spre nord.
 • are o suprafață de 50,72 ha;
 • are o populație de 57 de locuitori, la recensământul din 2011
Sari la conținut