SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR

PROGRAM CU PUBLICUL ŞI DATE DE CONTACT
PROGRAM CU PUBLICULDocument
COORDONATE DE CONTACTDocument
INFORMAŢII UTILEDocument

INFORMAŢII PRIVIND COSTUL, VALABILITATEA ŞI CONDIŢIILE DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI ELECTRONIC

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL PERSOANELOR ADULTE

   • – Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere;
   • – Chitantă taxă consulară (plătită la C.E.C. Bank sau Trezorerie) – 32 lei;
   • – Chitanta taxa pasaport simplu electronic (platita la C.E.C. Bank ) – 244 lei;
   • – Paşaportul anterior, dacã acesta existã.
   • NOTA:
   • – documentele se depun personal, de catre solicitanti;
   • – cererea se completeaza de catre solicitant si se depune insotita de celelalte documente necesare;
   • – la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
   • – termenul de eliberare a pasaportului simplu electronic este de 14 zile calendaristice;
   • – termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR SUB 14 ANI

    • – certificatul de nastere al minorului;
    • – document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi (in cazuri cum ar fi: doar un parinte este cunoscut, celalalt parinte este decedat, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte etc.), al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;
    • – chitanta taxa consulara (platita la C.E.C. Bank sau Trezorerie) – 32 lei;
    • – chitanta taxa pasaport simplu electronic (platita la C.E.C. Bank) – 244 lei;
    • – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
    • NOTA:
    • – la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
    • – documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
    • – cererea se completeaza de catre solicitant si se depune insotita de celelalte documente necesare;
    • – la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
    • – termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au implinit 6 ani, valabilitatea este de 3 ani.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR PESTE 14 ANI

     • – cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere;
     • – declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii). Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi (in cazuri cum ar fi: doar un parinte este cunoscut, celalalt parinte este decedat, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte etc.), sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate;
     • – chitanta taxa consulara (platita la C.E.C. Bank sau laTrezorerie) – 32 lei;
     • – chitanta taxa pasaport simplu electronic (platita la C.E.C. Bank) – 244 lei;
     • – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
     • NOTA:
     • – documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
     • – cererea se completeaza de catre solicitant si se depune insotita de celelalte documente necesare;
     • – la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
     • – termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani.

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI ELECTRONIC PERSOANELOR CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE ÎN STRĂINĂTATE

       • Limitarea exercitarii dreptului cetatenilor romani la libera circulatie in strainatate se poate face numai temporar, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, si consta in suspendarea sau, dupa caz, restrangerea exercitarii acestui drept.]
       • Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta interdictia temporara de parasire a teritoriului Romaniei, instituita de drept sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, in conditiile legii. Aceasta masura are caracter individual, cu exceptia situatiilor in care este instituita prin lege speciala, in cazul aparitiei unor situatii de natura sa o justifice in raport cu necesitatea asigurarii apararii tarii sau a securitatii nationale.]
       • Exercitarea de catre o persoana a dreptului la libera circulatie in strainatate se suspenda numai in urmatoarele situatii:
        – este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea unei masuri preventive in conditiile Codului de procedura penala;
        – a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
        – este internata intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ, in conditiile legii penale;
        – nu a respectat masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, dispusa in conditiile legii.]
       • Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate inceteaza de drept la data la care inceteaza masura dispusa in oricare dintre situatiile prevazute de lege.]
       • Pe durata suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, cetateanului roman i se poate refuza temporar eliberarea documentelor de calatorie de catre autoritatea competenta sa elibereze aceste documente, iar daca i-au fost eliberate, ii pot fi retrase de catre autoritatile competente sa puna in executare masura.]
       • Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta interdictia temporara de a calatori in anumite state, dispusa de autoritatile competente romane, in conditiile legii.
        Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate a cetatenilor romani poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani numai in conditiile si cu privire la persoana a carei prezenta pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfasoara sau ar urma sa o desfasoare, ar aduce atingere grava intereselor Romaniei sau, dupa caz, relatiilor bilaterale dintre Romania si acel stat.
       • Cetatenilor romani impotriva carora s-a dispus masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in
        strainatate li se poate permite iesirea din Romania numai daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
        a) declarã în scris, pe propria rãspundere, cã nu vor cãlãtori în statul/statele cu privire la care s-a instituit mãsura;
        b) prezintã documente de transport care indicã o altã destinaţie decât statul/statele cu privire la care s-a instituit mãsura;
        c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintã nu este unul situat la frontiera comunã cu statul cu privire la care s-a instituit aceastã mãsurã.
       • Aceste prevederi nu se aplicã cetãţenilor români împotriva cãrora s-a dispus restrângerea dreptului la libera circulaţie, dacã se legitimeazã în punctul de trecere a frontierei cu paşaport diplomatic sau de serviciu, în condiţiile legii.
        Atunci când intervine decesul soţului sau al unei rude de pânã la gradul al IV-lea inclusiv, aflatã în strãinãtate, ori în alte situaţii determinate de motive obiective, instanţa poate decide suspendarea, pentru o perioadã limitatã, a executãrii mãsurii restrângerii exercitãrii dreptului la libera circulaţie.

DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC

PIERDEREA, DISTRUGEREA ŞI FURTUL DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE

        • Pierderea documentelor de cãlãtorie se declarã de cãtre titular (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, de cãtre pãrinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupã caz, de cãtre însoţitori, atunci când minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu alte persoane), în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiatã unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generalã de Paşapoarte, iar în strãinãtate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
        • Obligaţia declarãrii pierderii poate fi realizatã, în cazul paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar, şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria rãspundere împrejurãrile producerii evenimentului.
        • Distrugerea documentului de cãlãtorie se declarã de cãtre titular (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, de cãtre pãrinţi/reprezentanţi legali) la autoritatea competentã, cu ocazia solicitãrii eliberãrii unui nou paşaport.
         În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionatã de prezentarea paşaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiţia ca acestea sã cuprindã elemente de conţinut care sã facã posibilã identificarea documentului.
        • Furtul documentului de cãlãtorie se declarã de cãtre titular (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, de cãtre pãrinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupã caz, de cãtre însoţitori, atunci când minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu alte persoane) de îndatã, la cea mai apropiatã unitate de poliţie din ţarã sau, dupã caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care sã ateste declararea evenimentului respectiv.
         În cazul declarãrii furtului paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar la cea mai apropiatã unitate de poliţie din strãinãtate, adeverinţa va fi însoţitã şi de o traducere a acesteia, efectuatã de un traducãtor autorizat.
        • Autoritãţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de cãlãtorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacã evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prezentate mai sus.
         Documentele de calatorie gasite, precum si cele care au apartinut persoanelor decedate se predau autoritatii emitente sau celei mai apropiate unitati de politie, care are obligatia de a le transmite autoritatii emitente.
        • Documentele de calatorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autoritatile emitente, pot fi restituite titularilor, daca mai sunt valabile si daca nu li s-au eliberat noi documente in locul acestora, in conditiile legii.
        • În cazul în care titularul unui document de cãlãtorie eliberat în condiţiile pierderii sau furtului celui detinut anterior (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pãrinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupã caz, de cãtre însoţitori, atunci când minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu alte persoane) gãsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndatã la autoritatea emitentã.
         Documentul declarat pierdut ori furat, gãsit de titular (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, de catre pãrinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupã caz, de cãtre însoţitori, atunci când minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu alte persoane), dupã ce au declarat evenimentul în condiţiile prezentate mai
         sus, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai dupã ce informeazã autoritatea emitentã cu privire la gãsirea acestuia.
        • Titularul paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar (sau, in cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pãrinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupã caz, de cãtre însoţitori, atunci când minorii se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu alte persoane) au obligaţia de a nu folosi documentul de cãlãtorie când au intervenit modificãri privind datele de identificare ale titularului ori schimbãri majore în fizionomia acestuia.