Go to Top

Declarații Avere/Interese/Raport Activitate

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice……..

CAPITOLUL I

Declararea averii şi a intereselor

ART. 1

Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:…………

(1).aleşii locali;

(2).persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

(3).persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

(4).personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

ART. 3

(1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2).Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.

(3).Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

(1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(2).Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

(3).În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.

(4)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii.

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali………

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta lege are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin in baza mandatului incredintat.

ART. 2

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentei legi, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata.

(3) Viceprimarii si vicepresedintii consiliilor judetene sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

………………………………

FORMULARE

Declarații Avere / Declaratii Interese
PRIMAR SI VICEPRIMAR
NUME SI PRENUME AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE 2019 INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Chiriță Fănel-GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mircescu MirceaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
CONSILIERI LOCALI IANCA
NUME SI PRENUME AVERE 2020INTERESE 2020AVERE 2019 INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Alexe RadelDeclaratie avereDeclaratie interese
Bicoiu Iuliana DoinitaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Cazacu MirelaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciortan Romeo Declaratie avereDeclaratie interese
Ciucaşu ViorelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dragomir Liviu Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Grozea EmilianDeclaratie avereDeclaratie interese
Lupu Florea Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Manole IonelDeclaratie avereDeclaratie interese
Mitrea Ștefan MarcelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mosescu IonelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Petrea Stefan Declaratie avereDeclaratie interese
Pisica DanutDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Priceputu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Stănculescu Radian Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Vlad Relu Declaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI
NUME SI PRENUME AVERE 2020 INTERESE 2020AVERE 2019INTERESE 2019AVERE 2018 INTERESE 2018
Barbu Marius ValentinDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Bărbieru CosticăDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Bercaru Andra-NicoletaDeclaratie avereDeclaratie interese
Bosoi Vasile Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Camențu Didina Declaratie avereDeclaratie interese
Caraman SăndelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Caraman Emilia Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciucașu Valerica Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciucă GheorgheDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ciucă MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Condrut LenutaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dedu ViorelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dan MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dogărescu MioaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Dumitrache AncaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Fatu Simona Andreea Declaratie avereDeclaratie interese
Florea RodicaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Gavrilescu RalițaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Hrinca CristinaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Leca GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mosor CosticăDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu DorinaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Predescu LaurențiuDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Spătaru TiberiuDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Sterian AlexandruDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Stoica AnișoaraDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Teis GheorgheDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Toader GeorgetaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Mucea DumitruDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Statache GabrielDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Turcu GeorgianaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Jalbă SăndelDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
CONSILIERI LOCALI INACTIVI
Anghelache Mariana LuminitaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Chiru Daniel Ernest Declaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Ungureanu CatalinDeclaratie avereDeclaratie interese
Sterpu GeorgeDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Alexe MariaDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie intereseDeclaratie avereDeclaratie interese
Paduret MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Antonescu MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Badea CristianDeclaratie avereDeclaratie interese
Baltă Eugeniu Declaratie avereDeclaratie interese
Băluță Fănel Declaratie avereDeclaratie interese
Dănăilă Dorian Declaratie avereDeclaratie interese
Mitache Gicu Declaratie avereDeclaratie interese
Moldoveanu BădiţăDeclaratie avereDeclaratie interese
Munteanu Ani Declaratie avereDeclaratie interese
Negoiță Valeriu Declaratie avereDeclaratie interese
Popescu Vasilica Declaratie avereDeclaratie interese
Zamfir Nicu Declaratie avereDeclaratie interese
Popa Doru Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Florin Niculae Declaratie avereDeclaratie interese
Vlad Ioan Declaratie avereDeclaratie interese
Georgescu FlorinDeclaratie avereDeclaratie interese
Spânu Mariana Declaratie avereDeclaratie interese
Pârvan MarianDeclaratie avereDeclaratie interese
Racu ŞtefanDeclaratie avereDeclaratie interese
Epureanu Ionel
(Consilier Județean)
Declaratie avereDeclaratie interese
FUNCTIONARI PUBLICI INACTIVI
Trufasu Claudia Declaratie avereDeclaratie interese
Balaban MihaelaDeclaratie avereDeclaratie interese
Barbu ConstantaDeclaratie avereDeclaratie interese
Fasole Florin FlorinelDeclaratie avereDeclaratie interese
Hoțescu ElenaDeclaratie avereDeclaratie interese
Lungu ValericaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mălâia SilvicaDeclaratie avereDeclaratie interese
Petre ChiricaDeclaratie avereDeclaratie interese
Mocanu MarianaDeclaratie avereDeclaratie interese
Grădinaru MariaDeclaratie avereDeclaratie interese
Ochian StancaDeclaratie avereDeclaratie interese
Olaru LaurentiuDeclaratie avereDeclaratie interese
Sari la conținut