Nr.crt  
1.FIȘA LOCALITĂȚIIDocument
2.REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONAREDocument
3.HCL ÎNFIINȚARE SERVICIU,FIȘA SERVICIULUI,STRUCTURA ORGANIZATORICĂDocument
4. PLANIFICARE EXERCIȚIILORDocument
5.PLANIFICAREA CONTROALELOR PREVENTIVEDocument
6.PLANUL DE EVACUARE A POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂDocument
7.PLANUL DE PREGĂTIRE IN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENTĂ IN ANUL 2012Document
8. INTERVENȚII(DATA , ORA ,CAUZA POSIBILĂ,SCURTĂ DESCRIEREDocument
9. MĂSURI PREVENTIVE, CONFORM TIPURILOR DE PERICOL CUPRINSE IN P.A.A.RDocument
10. REGISTRU ISTORICDocument
11. RECRUTARE PERSONALDocument
12. MULTIMEDIA(FOTO/VIDEO) DIN TIMPUL INTERVENȚIILOR, EXERCIȚIILOR, ACTIVITĂȚILOR PREVENTIVE, CONCURSURILOR, CAMPANIIDocument
13.PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR ORAȘ IANCADocument
14.PLANUL PENTRU ASIGURAREA CU RESURSE UMANE,MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2011Document
15.PLANUL PENTRU ASIGURAREA CU RESURSE UMANE,MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2012Document