CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA COPILULUI 2018 / OUG 81/2018
Documente necesare dosar indemnizatieDocument
Cerere tip indemnizatie crestere copil Document
Adeverinta tip indemnizatie crestere copil Document
TICHET SOCIAL PENTRU GRADINITA - LEGEA 248/2015 - HG 15/2016
Documente necesare intocmire dosar stimulent educational Document
Cerere tip declaratie stimulent educational Document
ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII - LEGEA 61/1993
Documente necesare dosar alocatie de stat Document
Cerere tip acordare alocatie copiiDocument
Informatii utile privind alocatia de statDocument
ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI - LEGEA 277/2010
Documente necesare dosar alocatie de sustinerea familieiDocument
Informatii privind alocatia pentru sustinerea familieiDocument
VENITUL MINIM GARANTAT - LEGEA 416/2001 SI 192/2018
Documente necesare dosar venituri minim garantat Document
Cerere tip Document
Informatii utile privind venitul minim garantatDocument
PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP - LEGEA 448/2006
Cerere tip certificat de handicap Document
Documente necesare dosar indemnizatie de insotitor Document
AJUTOR DE URGENTA - LEGEA 416/2001
Documente necesare ajutor de urgenta Document
Cerere tip solicitare ajutor de urgenta Document
AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI - OUG 70/2011
Documente necesare intocmite dosar ajutor incalzire / CEREREDocument
CERERE - Declaratie PDF Inteligent ( documentul trebuie descarcat pentru a se putea vizualiza)Document
Model completare PDF InteligentDocument
Informatii utile privind ajutorul pentru incalzirea locuinteiDocument
PLASAMENT PENTRU COPIL LEGEA 272/2004
Cerere tipDocument
Documente necesare pentru dosar Document