Go to Top

Anunturi Publice

Nr. crtDenumire Document
Lansarea proiectului" Transport public urban modern in Orasul Ianca"Document
Lansarea proiectului" Investitii in infrastructura Orasului Ianca pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate"Document
Inforrnatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urrneaza sa fie concesionat: concesiune teren domeniul privat conform O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L.nr.2/30.01.2020, H.C.L.nr.72/24.08.2020, H.C.L.nr.3/28.01.2021 :-1 lot in suprafara de 3861 m.p situat in intravilanul orasului Ianca,str.Viilor, cvartal 27,parcela
1366 loll; -1 lot in suprafata de 1930 m.p situat in intravilanul orasului lanca,str.Viilor, cvartal 27,parcela 1366 lot2
Document
Anunț public -”U.A.T. ORAS IANCA anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire baza sportiva de tip I”Document
Anunț public -”U.A.T. ORAS IANCA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire baza sportiva de tip I”Document
Comunicat de presa APIADocument
Cerere de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli Document
Primaria Orașului Ianca, titular al Planului "Reactualizare Plan Urbanistic General oraș Ianca, Jud. Brăila anuntă publicului interesat asupra disponibilizării proiectului de Plan si a raportului de mediu.Document
Extindere retea iluminat public si retea abonati casnici, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului Document
Vouchere pentru persoanele cu dizabilitățiDocument

»Licitatie -Concesiune teren domeniul privat O.U.G nr.57/2019, HCL nr.2 si nr.46 «

»Anunț public a raportului privind impactul asupra mediului«

»ANUNT DE INTENTIE privind atribuirea de contracte de finantare pentru anul financiar 2020, in baza Regulamentului de acordare a finantarii pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin H.C.L. Nr.34/2019«

Comunicat Primar

Decret privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Sistematizare zona blocuri C1-C6, UAT oras Ianca, jud Braila.

Asfaltare drum comunal DC35 intre localitatea Berlesti-limita hotar U.A.T oras Ianca.

Concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de SEF SERVICIU din cadrul Poliţiei Locale a orașului Ianca

» Primaria Ianca anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Sistematizare zona blocuri C1-C6″«

» Primaria Ianca anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul”Asfaltare drum comunal DC 35″«

» RAPORT privind rezultatul selecției proiectelor sportive care vor fi finanțate din fonduri publice în anul 2019, potrivit Legii educației fizice și sportului nr.69/2000«

»ANUNT DE INTENTIE privind atribuirea de contracte de finantare pentru anul financiar 2019, in baza Regulamentului de acordare a finantarii pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin H.C.L. Nr.34/2019«

»Colectarea selectiva a deseurilor «

» Sistematizare zona blocuri A9- A11 «

» Reabilitare structurala si functionala a cladirii scolii I-IV corp 1904 in vederea realizarii unui asezamant cultural in localitatea Plopu «

» Sistematizare zona blocuri A9 – A11 «

» Reabilitare structurala si functionala a cladirii scolii I-VIII, in vederea realizarii unui asezamant cultural in localitatea Plopu «

» Pesta porcină africană amenință să se răspândească în românia «

» Imbunatatirea infrastructurii publice urbane in orasul Ianca «

» Imbunatatirea infrastructurii publice urbane in orasul Ianca – Termen 20.08.2018 «

Sari la conținut