»Ion Sion Theodorescu (1882-1939)

 • pictor
 • a studiat Școala Națională de Arte Frumoase,București
 • a studiat Academia des Beaux-Arts, Paris
 • profesor la Academia de Arte Frumoase, București
 • a organizat expoziții în țară și străinătate;
 • a contribuit la decorarea Palatului Regal.

»Nicolae Oncescu (1905-1964)

 • geolog
 • a studiat la Școala Mixtă nr.1 Ianca;
 • a studiat la Liceul ”Nicolae Bălcescu”,Brăila
 • a absolvit Facultatea de Științe Naturale,București;
 • cadru didactic universitar, elaborează cca 80 de lucrări, dintre care ” Tratatul de Geologie al Romîniei”;
 • a studiat geologia Bucegilor, Piatra Craiului, Bzinului Dâmbovicioarei, Subcarpații Getici și Bazinul Transilvaniei.

»Virgil Huzum(1905-1987)

 • poet,publicist
 • director al ziarului Cuvântul Putnei”
 • a publicat patru cărți: A la maniere”(1926), ” Bolta Bizantină”(1929), ”Zenit”(1935),” Mirajul sunetelor”(1973).
 • Ștefan Mircescu (1907-2000)  – publicist
 • este autorul volumului ” Portete și evocări”(1946).

»Virgil Chivu (1921-1999)

 • medic neurolog, pictor
 • a practicat medicina în spitale ca: ”Filantropia”,”Colentina”,” Colțea”
 • a participat la numeroase expoziții  în țară și străinătate.
 • Georgeta Crainic(1926-2005) –  pictoriță,poetă
 • stabilită în Canada
 • membră a Academiei Româno-Americane de Științe și Arte;
 • are lucrări expuse în Canada, Franța și SUA.

»Păun Malacu (1939)

 • profesor,poet,epigramist
 • absolvent al Facultății de Biologie-Geografie și Agricultură.
 • a colaborat cu revistele ”Flota Patriei”, ”Luceafărul”,” Contemporanul”,ș.a

»Ovidiu Corneliu Iancu (1940)

 • inginer,cercetător științific
 • are mai multe lucrări în domeniul electronicii.

»Valeriu Florin Dobrinescu(1943-2003)

 • istoric,eseist
 • ca profesor universitar scrie peste 100 de studii și articole în țară și străinătate, precum și 22 de cărți
 • colaborează la apariția a 45 de volume.

»Magdalena Nazarov(1970)

 • traducător
 • a absolvit Facultatea de Rusă-Română,Timișoara, cu specializarea în limba rusă la Institutul ”Pușkin”,Moscova.
 • a publicat poezie în : ” Tribuna”,” Bucovina literară”, ”Paralela 45”,”Zorile”,ș.a
 • este doctor în lingvistică și filologie slavă.

»Fane Ghelase (1935) Plopu

 • medic chirurg,doctor în științe medicale
 • profesor universitar și prodecan al Facultății de Medicină, Craiova.
 • membru al Societății Naționale și Internaționale  de Chirurgie.
 • a publicat numeroase lucrări de specialitate.

»Cristache Nicolceanu (1904)  Perișoru

 • grafician,cronicar plastic
 • absolvent al Școlii Belle Arte,București
 • a debutat în ziarul ”Calendarul” și a publicat caricaturi și cronici plastice în periodice.

»Nicolae Baltă(1931) Perișoru

 • medic fiziopatolog,cercetător științific
 • membru în Asociația Oamenilor de Știință din România.
 • a participat la publicarea a peste 400 de lucrări științifice, precum și trei monografii apărute la Editura Academiei Române.

»Radu Ciucă (1928-2008)

 • învățător și profesor de geografie.
 • inspector școlar general
 • inspector în Ministerul Învățământului.

»Nicu Boboc(1933)

 • matematician, doctorand.
 • a publicat peste 100 de lucrări în reviste de specialitate în țară și strănătate;
 • este distins cu premiul”Simion Stoilov” al Academiei Române.

»Ion Grigoroiu(1940) scriitor

  • a absolvit studiile tehnice silvice la Centrul Școlar Silvic din Periș și activează la Ocolul Silvic Ianca timp de 37 de ani.
  • debutează în ale scrisului în timpul liceului, mai întâi poezie apoi abordând mai multe genuri literare: proză, eseuri,epigrame,articole, teatru.
  • 1978-1979 – debut editorial în „Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, Brăila
  • în 1996 – publică articole de specialitate în revista ”Muncitorul Forestier”
  • 24.ian. 1978, Ianca, – înființează Cenaclul literar ”Flori din Bărăgan”
  • 1990 – fondator al primului ziar din Ianca ”Miracolul Cuvântului”
  •         – devine membru al Asociației Ianca- Loire Atlantiquie;
  • 1993 – devine membru al Societății Scriitorilor” Costache Negri” din Galați
  •         – devine membru al Cenaclului ”Panait Istrati” al Uniunii Scriitorilor din România;
  • 2011- devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala sud-est
  • 2011- devine membru onorific al Cenaclului ”Floarea de colț”, Câmpulung Moldovenesc,Suceava
  • a publicat numeroase cărți din care amintim: ”Vifor de sare”(1984); ”Refugiați în singurătate”(1994), ”Pădurea de patimi”(2005), ” Luminile din flori”(2005),” Sub aripi de frunze visând”(2005), ” Adunații”(2006), ” Luminile din flori”(2006), ”Prizonierul propriului destin”(2007),” Pelerin de la Urali la Atlantic”(2008),” Luminile din flori”(2008),” Flori de pe Dorna”(2009), ”Spre patria cerească”(2010),” Seniorii veterani de război,titanii istoriei noastre”(2011), ” Luminile din flori”(2011), ”Călătorie în spirit”(2011), ”Ludmila”(2012),” În lumina și umbră”(2012),” O viață,un destin”(2012),” Flori de pe Dorna”(2012).
  • colaborator în diferite publicații,cum ar fi: ”Luceafărul”, ”Flacăra”, ”Contemporanul”, ”Dunărea de jos”, ” Miracolul cuvântului”,” Analele Brăilei” ”Vocea Brăilei”, ”Libertatea” Monitorul de Brăila”,” Almanahul literar”,” România literară”, „Scânteia tineretului”,ș.a
  • Extras din CV-ul scriitoruliu