În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 8 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, termenul de soliționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

În acest serviciu, termenul de soluționare a cererilor mai sus menționate este de:
– 10 zile lucrătoare pentru carțile de identitate
– 3 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorie
– 3 zile lucrătoare pentru vizele de reședință

Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate face în situații/motive care pot justifica această solicitare.

EVIDENŢA POPULAŢIEI

  PROGRAM PENTRU:PRIMIRI ACTE ELIBERĂRI ACTE
LUNIACTE DE IDENTITATE 8.30-12.00
MARŢIACTE DE IDENTITATE 8.30-12.00
MIERCURI ACTE DE IDENTITATE 8.30-12.00
JOI ACTE DE IDENTITATE 8.30-12.0014:00- 16:00 14.00-18.30
VINERI ACTE DE IDENTITATE 8.30-12.00

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE CA URMAREA EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI (anexa 11 din HG nr. 1375/2006)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE (original și copie)
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI, unde este cazul
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original și copie, după caz)
 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie)
 • PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa  (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE CU TERMENUL DE VALABILITATE EXPIRAT
 • HOTĂRÂREA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ, ACOLO UNDE ESTE CAZUL – ORIGINAL ŞI COPIE
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA 14 ANI

 • MINORUL SE VA PREZENTA LA GHIȘEU ÎNSOȚIT DE UN PĂRINTE SAU REPREZENTANTUL SĂU LEGAL
 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA GHIȘEU (anexa 1);
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI, (ORIGINAL ȘI COPIE)
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINTILOR (original și copie)
 • ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA REPREZENTANTULUI LEGAL
 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie)
 • HOTĂRÂREA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (ORIGINAL ȘI COPIE)
 • PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa  (anexa 12)
 • HOTARÂREA DE DIVORT A PARINTILOR, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACOLO UNDE ESTE CAZUL (ORIGINAL ȘI COPIE)
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A CĂSĂTORIEI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA GHIȘEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE (original și copie) ;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original și copie) ;
 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie);
 • PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE (în care să fie aplicată ștampila de la starea civilă cu schimbarea numelui);
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CA URMARE A DIVORȚULUI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA GHIȘEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE (original și copie)
 • HOTĂRÂREA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ SAU CERTIFICATUL DE DIVORȚ (ORIGINAL ȘI COPIE)
 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie)
 • PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI:

 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA GHIȘEU (anexa 11)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE (original și copie)
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (original și copie, unde este cazul)
 • CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI, unde este cazul
 • HOTĂRÂREA DE DIVORȚ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original și copie, unde este cazul)
 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie)
 •  PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU sau la unitatea de politie din localitatea de domiciliu va completa   (anexa 12)
 • ACTUL DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA REȘEDINȚEI:

 • ACTUL DE SPAȚIU (original și copie)
 • PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT VA SEMNA LA GHIȘEU DECLARAȚIA DE PRIMIRE ÎN SPAȚIU
 • VIZA ADMINISTRATORULUI LOCULUI DE CAZARE ÎN COMUN PENTRU STABILIREA REȘEDINȚEI
 • CERERE TIP

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

 •  CETĂȚEANUL NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CĂRȚII DE IDENTITATE;
 •  SOLICITANTUL LOCUIEȘTE ÎNTR-UN IMOBIL AFLAT ÎN LITIGIU;
 •  CÂND NU FUNCȚIONEAZĂ ECHIPAMENTELE DE PRODUCERE A CĂRȚILOR DE IDENTITATE;
 •  CETĂȚENILOR ROMÂNI DOMICILIAȚI ÎN STRĂINĂTATE, CARE DORESC SĂ INTRE ÎN POSESIA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII, ÎN CARE SĂ FIE ÎNSCRISĂ REȘEDINȚA DIN ROMÂNIA, UNDE LOCUIESC TEMPORAR.
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII PROVIZORII DE IDENTITATE:
 • CERERE TIP CARE SE COMPLETEAZĂ LA GHIȘEU (anexa 11)
 • DOCUMENTELE PE CARE LE POATE PREZENTA, DIN CATEGORIA CELOR CU CARE POTRIVIT LEGII SE POATE FACE DOVADA NUMELUI, STĂRII CIVILE, CETĂȚENIEI, A DOMICILIULUI (original și copie);
 • 3 FOTOGRAFII 3/4 cm, CU BANDA ALBA DE 7 mm LA BAZĂ;
 • UN DOCUMENT CU POZĂ PENTRU ATESTAREA IDENTITĂȚII (livret militar, permis, diplomă, pașaport, etc.)
 • CONTRAVALOAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI ORASULUI IANCA
ACTE NECESARE CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:
 • PAȘAPORT ROMÂNESC VALABIL SAU EXPIRAT ORI CERTIFICATUL CONSTATATOR PRIVIND DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE
 • ACTUL DE IDENTITATE ELIBERAT DE AUTORITĂȚILE STRĂINE ȘI/SAU PAȘAPORTUL ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE STRĂINE (original și copie)
 • CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂȚILE ROMÂNE
 • CERERE TIP (anexa 15)
 • CONTRAVALOAREA CĂRTII DE IDENTITATE
 • CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR CU VÂRSTA MAI MICĂ DE 14 ANI (original și copie)

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII/REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

 • CERTIFICATUL CONSTATOR AL CETĂŢENIEI ROMÂNE ORIGINAL ŞI 2 COPII
 • CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEŞTI ALE SOLICITANTULUI (nastere, casatorie daca este cazul) ORIGINAL ŞI COPIE
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ROMÂNEŞTI ALE COPIILOR CU VÂRSTA MAI MICÂ DE 14 ANI (original și copie)
 • DOCUMENTUL CARE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (original și copie)
 • UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE, CU CARE SOLICITANTUL FACE DOVADĂ IDENTITĂŢII, RESPECTIV: PAŞAPORT, PERMIS DE CONDUCERE SAU ACT DE IDENTITATE STRĂIN(original și copie)
 • CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE
 • CONTRAVALOAREA TAXEI EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

TAXE PENTRU ELIBERARE DOCUMENTE DE IDENTITATE SI ADEVERINTE

Nr.crtDenumireValoare
1. Carte identitate 7 lei
2. Costul cărţii de identitate provizorie1 leu
3.Furnizare date cu caracter personal conform legii nr. 677/20011 leu

STARE CIVILĂ

Nr.crtNume şi prenumeDeclaraţie de căsătorieData
Bucaluta Gabi Ionut Document15.11.2022
Barhala GhitaDocument28.11.2022

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE

 • certificatul medical constatator al naşterii;
 • actul de identitate al mamei;
 • actul de identitate al declarantului;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului dacă aceştia sunt căsătoriţi;
 • certificatul de naştere al mamei în cazul în care nu este căsătorită;

Si dupa caz:

 • declaraţia de recunoaştere a copilului, semnată de ambii părinţi, dacă aceştia nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia cu privire la nume, semnată de ambii părinţi, în cazul în care aceştia sunt căsătoriţi, dar au nume de familie diferite;
 • declaraţia ambilor părinţilor cu privire la nume, atunci cand au ales altul decât cel trecut în certificatul de constatare a naşterii;
 • dispoziţia primarului cu privire la numele pe care îl primeşte copilul în situaţii speciale;
 • aprobarea primarului dată pe declaraţia scrisă când înregistrarea copilului se face peste termenul de 15 zile şi până la împlinirea unui an;
 • sentinţa judecătorească de înregistrare a naşterii când copilul a împlinit vârsta de 1 an;
 • sentinţa judecătorească de înregistrare a naşterii copilului născut în străinatate în cazul în care nu a fost înregistrat nici la oficiul consular român şi nici la autorităţile statului respectiv ori a fost înregistrat cu date nereale, însoţită de dovada eliberată de către Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei, din care să rezulte că s-au facut verificarile necesare.

 

INREGISTRAREA ACTULUI DE CASATORIE

Acte în original şi copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea casatoriei anterioare, dacă este cazul, cum ar fi:

a) certificate de deces al fostului soţ;

b) certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada 1951-1960);

c) certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

d) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă pentru divorţurile pronunţate între 08.10.1966 şi 31.07.1974, cu menţiunea că s-a înscris divorţul pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare; şi dup caz:

 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primariei;
 • aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul legal;
 • aprobarea primarului Municipiului Bucureşti în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă sau rudenie;
 • dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România în cazul căsătoriei unui cetăţean străin din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea sa natională pentru încheierea căsătoriei;
 • declaraţia notarială a cetăţeanului apatrid sau străin din care să rezulte că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în cazul în care pentru statul respectiv nu există misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România;
 • prezentarea autorizaţiei traducătorului sau interpretului în cazul căsătoriei cetăţenilor străini care nu cunosc limba română sau a surdomuţilor;
 • aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului administraţiei şi internelor, a ministrului de justiţie ori a conducatorilor serviciilor apărării şi siguranţei naţionale, în cazul căsătoriei cadrelor militare active cu cetăţean apatrid sau străin (care nu are exclusiv cetăţenia română).

INREGISTRAREA ACTULUI DE DECES

 • certificatul medical constatator al decesului;
 • actul de identitate al celui decedat;
 • certificatul de naştere;
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
 • actul de identitate al declarantului;

Si dupa caz:

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI ABANDONAT IN SPITAL

 • referatul reprezentantului autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat copilul;
 • certificatul medical constatator al naşterii;
 • procesul verbal încheiat de politie, conducătorul unităţii sanitare şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei;
 • dispoziţia primarului cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, dacă acestea nu se cunosc

INREGISTRAREA ACTULUI DE NASTERE AL COPILULUI GASIT

 • declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost găsit copilul;
 • procesul verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei;
 • dispoziţia primarului cu privire la numele de familie şi prenumele copilului.

INSCRIEREA MENTIUNILOR DE SCHIMBARE A NUMELUI IN REGISTRELE DE STARE CIVILA

 • decizia de schimbare a numelui;
 • cerere (în cazul cetăţenilor care îşi schimbă numele în străinatate);
 • cerere privind aprobarea primarului pentru înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui titularului şi al părinţilor când actul a fost scris în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi şi eliberarea certificatelor ca urmare a înscrierii acestei menţiuni;
 • certificate de stare civilă

INSCRIEREA SCHIMBARII NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Si dupa caz:

 • certificate de căsătorie şi copie legalizată;
 • certificate de naştere ale copiilor minori şi copii legalizate;
 • alte decizii de schimbare a numelui, dacă au existat, ale titularului sau ale părintilor;
 • hotărârea judecătorească de schimbare a sexului;
 • consimţământul unuia dintre părinti cu privire la schimbarea numelui copilului minor când este cerută de către celalalt părinte;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare când părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
 • consimţământul dat în forma autentică al celuilalt soţ în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • încuviinţarea autorităţii tutelare, când cererea de schimbare de nume este făcuta de către tutore;
 • orice alte documente în sprijinul cererii;
 • taxa extrajudiciară de timbru;

ACTE NECESARE PRIVIND ÎNSCRIEREA MENŢIUNII SCHIMBĂRII DE NUME /PRENUME PENTRU CETĂŢENII CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE ÎN STRĂINATATE:

 • cerere;
 • certificate de schimbare a numelui / prenumelui eliberat de autorităţile altui stat;
 • copie xerox;
 • traducere legalizată a certificatului de schimbare a numelui;
 • certificate de stare civilă (în original şi copii legalizate).

RECONSTITUIREA SI INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTELOR DE STARE CIVILA

 • cerere tip;
 • dovadă din care să rezulte că actul de stare civilă nu a fost întocmit sau că registrul de stare civilă a fost pierdut ori distrus;
 • orice alte acte doveditoare în sprijinul cererii;
 • avizul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei;
 • dispoziţia primarului asupra înregistrarii actului;
 • actul de identitate.

ELIBERAREA LIVRETELOR DE FAMILIE LA CERERE

  • cerere;
  • actele de identitate ale soţilor în original şi copii xerox;
  • certificatul de căsătorie în original şi copie xerox;
  • certificatele de naştere ale copiilor în original şi copii xerox;
  • şi dupa caz:
  • actele de identitate ale copiilor în original şi copii xerox;
  • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii în original şi copie xerox;
  • hotărârea judecătorească de divorţ;
  • hotărârea judecătorească de adopţie;
  • orice document care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor;
  • cerere pentru completarea livretului de familie în cazul naşterii unui alt copil;
  • cerere pentru actualizarea datelor de familie ca urmare a divorţului, schimbării numelui, modificarea relaţiilor parentale, etc..
Nr.crtFormulareDocument
1.Inregistrarea actului de adopţieDocument
2.Cerere tip de eliberare duplicate după certificate pierdute, furate ori distruseDocument
3.Cerere tip pentru eliberarea dovezilorDocument
4.Înscrierea menţiunilor privind recunoaşterea paternităţiiDocument
5.Transcrierea actelor încheiate în străinătateDocument