Go to Top

Servicii de utilitate publică

   Resursele de apă în Orașul Ianca, utilizate în  prezent și potențiale,sunt ape de suprafață, captate din fluviul Dunărea, cele din subteran neîndeplinind condițiile de potabilitate prevăzute de STAS 1342/1991.Sistemul zonal de alimentare cu apă cuprinde următoarele obiective: stație de captare și pompare apă brută în localitatea Gropeni, stație de tratare, în localitatea Ianca(270l/s) și rețele de distribuție atât în oraș(22,3 km) cât și în satele componente, fiind racordate peste 2000 de gospodării, 35 de blocuri precum și zona industrială.
Construită în perioada de industrializare a orașului, în speță 1979-1981, stația de Epurare cu o capacitate de
200 l/s precum și sistemul unitar de preluare a apelor uzate și meteorice (7 km) deservește zona industrială, centrală a orașului și parțial Str. Sărățeni, Calea Brăilei, str. Morii,Teilor și Primăverii.
Atât activitatea de furnizare a apei potabile în orașul Ianca și satele componente cât și cea de canalizare este realizată de Compania de Utilități Publice ”Dunărea” Brăila,operator concesionar, al acestor servicii care, în parteneriat cu Primăria Ianca, a inițiat în 2009 proiectul complex de dezvoltare zonală privind modernizarea celor două sisteme centralizate în valoare totală de peste 8 milioane euro ce presupune: reabilitatea tuturor rețelelor de distribuție a apei potabile existente, reabilitarea rețelelor de canalizare existente, modernizarea stației de tratare a apei potabile, retehnologizarea stației de epurare precum și extinderea rețelelor de canalizare pe toate străzile  lipsite de această  infrastructură. Lucrările fizice ale proiectului vor debuta în anul 2012 și se vor finaliza în 2013.
Referitor la alimentarea cu energie electrică a orașului precizăm că pe teritoriul orașului Ianca se regăsește stația de transformare 110/20 kv, care este legată la sistemul energetic național prin două linii de 110kv, una care vine de la stația de transformare 110/20 kv Urleasca și una care vine de la stația de transformare 110/20 kv Făurei. De asemenea pentru satele componente există posturi de transformare 20/0,4 kv care alimentează atât consumatorii casnici cât și pe cei industriali, acolo unde este cazul.

Statistic, numărul abonaților se prezintă astfel:

Locație/Tip utilizatorIancaBerlestiTârlele-FiliuPerișoruPlopuOprișenești
Utilizator casnic2286152315377562221

   Iluminatul public în orașul Ianca și satele componente este asigurat de mai multe PT-uri de diferite capacități și cuprinde toate străzile precum și zona blocurilor (curțile interioare).   Reabilitatea sistemului de  iluminat public în orașul Ianca și satele componente s-a realizat în anul 2008, printr-o investiție a bugetului local și a Consiliului Județean Brăila în valoare de 480 000 lei.
   Operatorul furnizării energiei electrice este S.C Electrica Furnizare S.A prin A.F.E.E Brăila
Orașul Ianca are rețea de alimentare cu gaze naturale a cărei lungime totală este de 12,91 km, deservește un număr de peste 1 250 de utilizatori casnici  precum și cca 200 de utilizatori industriali și reprezintă principala sursă de căldură pentru o parte a populației din oraș care, din anul 2001, nu mai este racordată la sistemul centralizat  de furnizare a energiei termice. Pe teritoriul satelor componente nu există rețele de distribuție a gazelor naturale.
   Operatorul furnizării gazelor este: GDF SUEZ Energy România.
Începând cu finele anului 2008, odată cu înființarea depozitului de deșeuri biodegradabile printr-o investiție  din fonduri europene,în valoare de 1 600 000 lei, activitatea de colectare a deșeurilor în Orașul Ianca și satele componente, se realizează selectiv, prin operatorul Direcția Serviciilor Publice Ianca.
   Serviciul public de salubrizare este asigurat pentru un număr de 1 580 utilizatori casnici și 120 de agenți economici,printr-un grafic de colectare bisăptămânală pentru deșeurile biodegradabile și zilnică pentru deșeurile menajere (excepție: sate și Ianca, gospodării – bisăptămânal).

Sari la conținut