Go to Top

Urbanism

Nr.crtDenumireDocument
1Anunt Document
2Plan Urbanistic Zonal (362.1)Document
3Plan Urbanistic Zonal (362.2)Document

Anunt licitatie

Plan urbanistic zonal – Construire spatiu comercial tip PENNY MARKET

Strategia de Dezvoltare a orașului Ianca 2016-2026

Anunt public prinvind decizia etapei de incadrare Transport public urban modern in orasul Ianca judetul Brăila
Anunt  public privind  solicitare aviz mediu – Transport public urban modern in orasul Ianca judetul Braila
Anunt  public privind  nesupunerii evaluării impactului asupra mediului PENTRU SISTEMATIZAREA ZONA BLOCURI D1-D7
Anunt  public privind LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE APM BRAILA IN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE ASUPRA MEDIULUI PENTRU  REABILITAREA SISTEMATIZAREA ZONA BLOCURI D1-D7
Anunt  public privind LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE APM BRAILA IN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE ASUPRA MEDIULUI PENTRU  REABILITAREA  RETELEI DE STRAZI IN SATELE BERLESTI SI TÎRLELE FILIU – 23-10-2017
Anunt  public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu al REABILITAREA  RETELEI DE STRAZI IN SATELE BERLESTI SI TÎRLELE FILIU – 13-10-2017
Anunt public privind decizia etapei de incadrare 21.08.2017

Anunt  public privind depunerea solicitarii de obtinere  a avizului de mediu al Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Orasul lanca – 19.01.2017

Anunt  public privind depunerea solicitarii de obtinere  a avizului de mediu al Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Orasul lanca

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ RECTIFICAT LA 20-06-2017  

Anunţ DEZBATEREA PUBLICA a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Oraşul Ianca – judet Brăila 22-11-2016
Anunţ DEZBATEREA PUBLICA a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Oraşul Ianca – judet Brăila 01-11-2016
Anunţ privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Oraşul Ianca – judet Brăila
Anunţ decizie APM Brăila de încadrare în procedura de evaluare impact asupra mediului – Amenajare Alei acces parcari, spatii joaca  Oraş Ianca – judet Brăila
Anunţ decizie APM Brăila de încadrare în procedura de evaluare mediu- Amenajare Alei acces parcari, spatii joaca  Oraş Ianca – judet Brăila
Anunţ decizie APM Brăila de încadrare în procedura de evaluare mediu- PUG Oraş Ianca

Consultare populaţie, plan urbanistic detaliu
Depozit deşeuri nepericuloase şi staţie sortare Ianca

Nr. crtDenumireDocument
1.Încadrare în teritoriu -IancaDocument
2.Încadrare în zonăDocument
3.Memoriu generalDocument
4.Mobilare urbanăDocument
5.Obiective de utilitate publică şi echipare edilitarăDocument
6.Reglementări şi serviturtiDocument
7.Situaţie existentăDocument
8.Studiu geotehnicDocument
FORMULARE / CERERI
Cerere autorizatie de construireDocument
Anexa la cererea pentru autorizatia de construireDocument
Cerere prelungire autorizatie de construireDocument
Cerere de regularizare a taxei autorizatiei de construireDocument
Cerere certificat de urbanismDocument
Cerere prelungire certificat de urbanismDocument
Cerere, invitatie la receptie de lucrariDocument
Formular pentru panoul de identificare al investitieiDocument
Instiintare incepere lucrariDocument
Instiintare incepere lucrari - Inspectoratul in constructiiDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL CIRCULAŢIEI
Anexa 1 - Profil existent DN 2B - Oraș Ianca-IntrareDocument
Anexa 2 - Profil existent DN 2B - Oraș Ianca-CentruDocument
Anexa 3 - Profil existent Oraș Ianca - DJ 221(Str.Sărățeni) și DC 35(Str. Gării)Document
Anexa 4 - Profil existent DC 35 Ianca- Perișoru și străzile de categoria a-III-aDocument
Anexa 5 - Profil propus DN 2B - Oraș Ianca - IntrareDocument
Anexa 6 - Profil propus DN 2B - Oraș Ianca - CentruDocument
Anexa 7 - Profil propus Oraș Ianca - DJ 221(Str.Sărățeni) și DC 35(Str. Gării)Document
Anexa 8 - Profil propus Oraș Ianca - străzi categoria a-III-a și a-IV-aDocument
Planul de Amenajare a Teritoriului NaționalDocument
Planul de Amenajare Teritorială a Județului BrăilaDocument
Reţeaua drumurilor publice din Judeţul BrăilaDocument
Rețeaua drumurilor principale din Orașul IancaDocument
Starea fizică a drumurilor din Orașul IancaDocument
Orașul Ianca - Transportul în ComunDocument
Orașul Ianca- Intensitatea traficului existentDocument
Orașul Ianca - Prognoza traficului în anul 2020Document
Orașul Ianca - Rețeaua de drumuri principale - propuneriDocument
Orașul Ianca - Studiul circulației terestre - documentația de fundamentareDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL TERITORIULUI PERIURBAN
Ianca - zonă periurbană, încadrare teritorială în Județul BrăilaDocument
Ianca - zonă periurbană, intensitatea polarizării urbane în Județul BrăilaDocument
Ianca - zonă periurbană, context suprateritorialDocument
Ianca - zonă periurbană, accesibilitate U.A.TDocument
Ianca - zonă periurbană, accesibilate la dotările și serviciile de educaţieDocument
Ianca - zonă periurbană, accesibilitate la dotările și serviciile de sănătateDocument
Ianca - zonă periurbană, volumul și densitatea populațieiDocument
Ianca - dezvoltare zonă periurbană,propuneriDocument
Ianca - zonă periurbană, structura activităților industriale și zonificarea teritorialăDocument
Ianca - zonă periurbană, sporul natural și rata migrației nete a populațieiDocument
Ianca - rețeaua localităților Județului Brăila, rolul zonei periurbaneDocument
Orașul Ianca - Studiul teritoriului periurban - documentația de fundamentareDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL ECONOMIC
Orașul Ianca - Studiul economic - documentația de fundamentareDocument
Scenariul dezvoltării sectorului secundar și al modernizării infrastructurii de transport existenteDocument
Scenariul dezvoltării sectorului primar (agricultură) și terțiar (dotări și servicii)Document
Scenariul dezvoltării infrastructurii și turismului durabilDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL ISTORIC
Orașul Ianca - Studiul istoric - BibliografieDocument
Orașul Ianca -Studiul istoric - Documentar istoricDocument
Orașul Ianca -Studiul istoric - PlanșeDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL RISCURILOR NATURALE ȘI AL PROTECȚIEI MEDIULUI
Orașul Ianca - Studiul riscurilor naturale - documentația de fundamentareDocument
Orașul Ianca - Studiul protecției mediului - documentația de fundamentareDocument
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORAŞULUI IANCA - STUDIUL SOCIO - DEMOGRAFIC
Analiza socio-demografică a populaţiei Oraşului IancaDocument
Sari la conținut